Nyheter

Krönika: Det är nödvändigt med ökad samverkan

”Den digitala kapplöpningen mellan länder och industrier är nu i full gång. I Sverige kommer rapporter om att industrin halkar efter. Stämmer det? Behöver vi vara oroliga? Sanningen är nog både och, eftersom det finns en stor skillnad mellan olika företag till och med inom samma bransch.
Samtidigt är det märkbart positivt att allt fler ledningar inom svensk industri sätter ned sina fötter och konstaterar att nu får det vara slutpratat. Det räcker inte räcker med att bara tala om digitalisering – nu måste det skapas fler konkreta aktiviteter.
De flesta AI-projekt, som hittills genomförts eller just nu pågår, är bara förstudier eller i bästa fall utvecklingsprojekt, vars resultat kan ifrågasättas och diskuteras. Några företag har kommit längre. Vi behöver fler sådana exempel där vi går till verkliga testpiloter och Proof of Concepts (POC) för att sedan snabbt kunna ta dessa vidare till reell värdeproduktion.
Men trösklarna är många. Kompetensen är en sådan. Kompetens inom automation, IT och verksamhet finns redan på plats. Det som nu behövs kompletteras med är kunskap om nya tekniker, såsom AI.
Datafångsten är en annan tröskel. Företagen behöver få bättre kontroll på sina data. Dessutom påverkar tillgången till användbara data för att bygga algoritmer både transformeringen och integriteten. Ägandet av data ställs mot öppna nätverk och snabbt lärande för att komma till värdeproduktion.
Stark framtidstro
SSG har lång erfarenhet av industriell samverkan och arbetar nu aktivt inom flera områden för att konkret bidra till industrins evolution inom digitalisering. Genom internationell samverkan inom LCDM (Life Cycle Data Management) projekt tar SSG och 50 tal företag i PiiA-programmet taktpinnen för att implementera interoperabilitet och konkurrensstärkande standardisering av data för svensk industri genom en pilot för ”proof of concept”.
Vi fortsätter vidare att samordna industriell kompetens för att ta fram standardiserade lösningar. Den nu lanserade appen SSG On site har snabbt rönt stort intresse och har utvecklats genom agil industriell samverkan mellan anläggningsägare och entreprenörer. Användandet av känd mobil teknik skapar här nytta i industriell tillämpning genom att ge rätt förutsättningar för förbättrad kommunikation och ökad säkerhet.
Framåt siktar vi på att stärka nätverk och kommittéverksamhet inom digitalisering och framtidsfrågor. Medverkan i den digitala stambanan och konferensen Industri och Framtid 2019 kommer här bli viktiga delar av framtidsresan.”
Mats Jakobsson
VD SSG