Nyheter

IT-säkerhetsföretaget Arbor förutspår årets 5G-trender

Det råder ingen tvekan om att den låga latensen och höga bandbredden i 5G-teknologin kommer att rita om spelplanen i dagens snabbföränderliga digitala värld. Tjänsteleverantörer måste dock vara noga med planeringen och utbyggnaden av denna multimiljoninvestering.

Det här skriver John English, Director of Marketing, Service Provider Solutions, NETSCOUT Arbor.

5G kommer att driva virtualisering under 2019
Arbetet med att implementera 5G-teknologi intensifieras, inte minst i och med USAs och Sydkoreas utbyggnad av de första kommersiella nätverken. Testperioder pågår på alla större marknader världen över, samtidigt som Verizon och Samsung nyligen meddelade att de planerar lansera en 5G-telefon i början av 2019. Förväntningarna på 5G är höga, då nästa generations mobilstandard ska stödja missionskritiska processer och innovationer, såsom t ex telemedicin, fjärrstyrda operationer och förarlösa bilar. Men innan vi når dit, så krävs det stora finansiella satsningar på utveckling av nätverksinfrastrukturer, vilka operatörer förväntas betala för. Detta åtföljs av faktumet att många användningsområden för 5G ännu inte har definierats, vilket innebär att operatörer går mot en osäker framtid.

Hur ser 5G-framtiden ut och vad kommer att krävas för att nå dit?
En sak är i alla fall säker – 5G kommer att driva på processen för nätverksvirtualisering. Under 2019 kommer antalet operatörer som åtar sig att distribuera virtualiserad nätverksinfrastruktur för att stödja 5G-applikationer och tjänster att öka. Utan virtualisering kommer det att vara praktiskt taget omöjligt att kunna leverera 5G, vilket beror på att teknologin kräver virtualisering i såväl nätverkets kärna som utkanter.

De dagar då man byggde nätverk för att stödja enskilda användarfunktioner, såsom t ex mobil röst- och datastyrning eller hemmabredband har vi lämnat bakom oss. Om 5G ska bli verklighet så måste framtida nätverk vara smarta och automatiska, med möjlighet att kunna växla mellan olika funktioner för att stödja en mängd olika användarområden.

5G kan inte endast ”innehålla” sig själv
I takt med att virtualiserade nätverksarkitekturer snabbt implementeras för att stödja 5G under 2019, förväntar vi oss att se nya containerlösningar växa fram som huvudsakliga plattformar för nya applikationer.

Spänningen kring 5G byggs upp när vi ständigt matas med nyheter om nätverksutbyggnader, tester och telefoner. Ett 5G-relaterat problem som ännu inte har utkristalliserats är emellertid vilken form 5G-programvara och innovationer kommer att anta, samt hur dessa nya tjänster och applikationer kommer att distribueras ut i nätverket. Till skillnad från 4G/LTE-nätverksinfrastrukturer är de arkitekturer som stöder 5G virtualiserade och molnbaserade, vilket innebär att företag bör investera i applikationsutvecklare, mobiloperatörer och leverantörer av utrustning som använder mikrotjänster och i synnerhet containerlösningar för att främja 5G-utvecklingen.

Det är vettigt att använda containerlösningar för att stödja 5G, eftersom de kommer att förse operatörerna med en flexiblare plattform för att bygga, testa och distribuera applikationer och dessutom göra dem säkrare. Detta är avgörande för utvecklingen av 5G-tjänster i en tid då användningsmöjligheterna av 5G fortfarande definieras. Operatörerna måste snabbt kunna behovsanpassa sina tjänster för att stödja olika användningsområden. Genom att använda containerlösningar blir det möjligt att smidigt och effektivt kunna betjäna kunderna.

Av: John English, Director of Marketing, Service Provider Solutions, NETSCOUT Arbor