Nyheter

IF Metall stämmer företag för nio års fusk med ledighet

IF Metall stämmer kemiföretaget Swed Handling AB i Gävle i Arbetsdomstolen. I upp till nio års tid har företaget inte gett de anställda den arbetstidsförkortning som de har rätt till enligt kollektivavtalet.
-Våra medlemmar har fråntagits rätten till betald ledighet i en vecka per år i upp till nio års tid. Vi kräver att företaget ska betala ersättning motsvarande den tid då de arbetat trots att de hade kunnat vara lediga. Dessutom yrkar vi på att var och en får ett ideellt skadestånd. Det ska kompensera skadan de lidit av att ha berövats tid som de kunnat använda för familj och fritid, säger IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic.
IF Metall yrkar också att företaget betalar skadestånd till förbundet på 250 000 kronor för kollektivavtalsbrott. Ersättningsanspråket uppgår till totalt 617 522 kronor.