Nyheter

Protolabs inleder lanseringen av tilläggstjänster

Protolabs har inlett 2019 med att introducera detaljerad mätnings- och inspektionsrapportering, vilket är den första delen av företagets interna tilläggstjänster som erbjuds i hela Europa utöver den kvalitetskontrollsprocess som utförs som standard. Leveranstiderna för varje process varierar och beror på faktorer som delarnas komplexitet och kvantitet.
Som en del av standardprocesserna genomför Protolabs mätning av X, Y och Z i början av produktionen samt vid slutinspektionen. Tilläggstjänsten med mätning och inspektion kompletterar standardprocessen för att möta specifika kundkrav.
Tilläggstjänsterna har lanserats för att erbjuda ytterligare stöd kring kraven på on-demand-tillverkning och företaget kommer att lansera flera mervärdeskapande tilläggstjänster som ytbehandling och montering senare i år.
Stephen Dyson, Protolabs chef för Special Operations, säger:
– Våra kunder sätter verkligen värde på våra snabba tillverkningstjänster för lågvolymtillverkning av delar och prototyper, men nu vill de dra nytta av fördelarna med on-demand-tillverkning av produktionsdelar, där kraven är högre ställda när det gäller urval, mätning och processdokumentation.
Dyson fortsätter;
– Den markanta ökningen av kunder inom alla industrier som vill dra nytta av snabbheten och flexibiliteten hos on-demand-tillverkning för med sig en önskan om att förenkla leveranskedjan. Vi erbjuder tilläggstjänster för att reducera antalet processteg som kunden behöver hantera, vilket sparar tid och resurser.
I många industrier finns det särskilda kvalitetsprocesser och rutiner, t.ex. First Article Inspection (FAI), Initial Sample Inspection Report (ISIR) och Product Part Approval Process (PPAP). En del av dem har sitt ursprung i flygindustrin, andra från fordonsindustrin, men många branscher har anammat dessa rutiner eftersom de ger en ram för hur man etablerar förtroende för komponentleverantörer och deras produktionsprocesser. De ger också den nödvändiga kontrolldokumentationen.
Mer information om Protolabs finns på www.protolabs.se