Nyheter

Nyinvesteringarna i vindkraft slår alla tidigare rekord

Totalt väntas 22 miljarder kronor satsas på vindkraft motsvarande två kärnkraftsreaktorer bara under 2019, visar en ny prognos, skriver Dagens Industri idag.

2019 kommer definitivt, och med mycket bred marginal, att bli ett rekordår vad gäller nyinstallerad vindkraft, säger Mattias Wondollek, ansvarig för elnät och marknad på Svensk Vindenergi till Dagens Industri.

Enligt Svensk Vindenergi så har energiöverenskommelsens mål om 18 TWh ny förnybar el till 2030 redan överträffats. Genom investeringsboomen väntas vindkraftsproduktionen fyrdubblas på bara fyra år och nå 35 TWh 2022.
Enligt Svensk Vindenergi kommer det att kräva investeringar på mer än 200 miljarder kronor i förnybar elproduktion för att klara Energiöverenskommelsens mål om att ställa om till 100 procent förnybar el till 2040. Enligt preliminära siffror uppgick den totala elanvändningen i Sverige till 141 TWh 2018.
– Det finns potential att nå åtminstone 70 TWh vindkraft i Sverige till 2040. Men om investerarnas förtroende skadas genom det nuvarande oansvariga förslaget att stänga elcertifikatsystemet så skadas investeringsviljan vilket skulle äventyra möjligheten att nå energi- och klimatmålen, avslutar Mattias Wondollek till Dagens Industri.