Nyheter

Miljövänlig hetvattencentral byggs på Ingelsta

I höst tar E.ON det första spadtaget till en ny hetvattencentral på ingelstaområdet. Anläggningen har en betydligt lägre klimatpåverkan än den nuvarande och innebär ett viktigt steg, inte bara för företaget, utan också för det övergripande miljöarbetet i Norrköpings kommun.

– Som ledande miljökommun ska vi i Norrköping noggrant hushålla med naturresurser, gå över till förnybara drivmedel och energikällor, och dra nytta av den tekniska utvecklingen. Vi har som målsättning att bidra till ett fossilfritt Sverige, och därför välkomnar vi glatt sådana här initiativ från det privata näringslivet, säger kommunstyrelsens ordförande, Lars Stjernkvist (S).

E.ONs nya anläggning kommer liksom den gamla att främst fungera som reservanläggning vid driftsstörningar på Händelöverket och när det är väldigt kallt väder. Till skillnad från den nuvarande hetvattencentralen, som är oljeeldad, så kommer den nya att vara fossilfri och bidra till att bygga ett hållbart Norrköping.

– För att möta utmaningarna med ett allt varmare klimat krävs att vi jobbar med frågan på alla områden. Att en oljeeldad anläggning nu ersätts med en fossilfri är väldigt bra, och det stärker dessutom kommunens miljökluster där bland annat Händelö Eco Industrial Park ingår, säger Lars Stjernkvist (S).

Den nuvarande hetvattencentralen är placerad i Inre hamnen. Den kommer att stängas och rivas senast till halvårsskiftet 2022 för att göra plats för bostäder i den nya stadsdel som ska växa fram i området. För E.ONs del innebär den nya produktionsanläggningen en stor investering som fasar ut den gamla fossileldade hetvattencentralen.

– E.ON har under året konverterat anläggningen i Brånnestad till bioolja och kommer fram till 2025 ersätta den enda kvarvarande kolpannan på Händelö med återvunnen och förnybar produktion. Vårt beslut att satsa 350 miljoner kronor på en ny hetvattencentral ingår i E.ON:s målsättning att vara 100 procent återvunna och förnybara 2025, säger Jonas Lind, produktionschef på Eon i Norrköping.

Bild: E.ON