Nyheter

Helsingborgs stad har inlett ett arbete för att sälja Öresundskraft

Helsingborgs stad genom koncernens moderbolag, Helsingborgs Stads Förvaltning AB, har inlett ett arbete för att sälja Öresundskraft.

Energimarknaden är inne i en kraftig förändring. En förändring där Helsingborgs Stads Förvaltning AB bedömer att en ny ägare kommer att ge Öresundskraft en gynnsammare utveckling.

Bolaget motsvarar betydande värden för staden och en försäljning väntas förstärka stadens ekonomi för lång tid framåt.

Öresundskraft är ett svenskt energi- och kommunikationsbolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs kommun. Bolaget erbjuder infrastruktur för energi- och kommunikation samt stödjer sina kunder med hållbar energianvändning och att ta tillvara de digitala möjligheterna. Bolaget stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar och investerar i lokal vindkraft. Med 400 medarbetare ser bolaget till att 125 000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Nettoomsättningen under 2017 var 2 618 miljoner kronor.