Nyheter

Rabbalshede Kraft förvärvar nytt projekt

Rabbalshede Kraft har slutfört förvärv av vindkraftprojekt Högen. Högen omfattar ett miljötillstånd på fyra vindkraftverk med 180 meters totalhöjd, beläget i Lilla-Edets kommun, Västra Götalands län.
– Projektet har goda förutsättningar och bedöms av Rabbalshede Kraft som ett attraktivt förvärv som passar in i bolagets nya strategi och portfölj, säger Mads Miltersen, VD.
Bolaget arbetar nu vidare för att kunna påbörja byggnation av vindparken.