Nyheter

Härnösand får ny uppdragsutbildning kring solel

Heta Utbildningar i Härnösand har en ny uppdragsutbildning. Med start i mars erbjuder de en marknadsanpassad kurs inom solel som vänder sig till fastighetsägare, konsulter, elektriker och andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med solceller. Kursen passar också för de som vill etablera sig i branschen.
– Vi genomförde en provkurs under slutet av 2018 som fick gott betyg, säger utbildningsledare Carina Högström. Kursen handlar bland annat om marknaden för solel, hur den utvecklas och vilka förutsättningar det finns för att installera solel i Sverige. Vi pratar också om solens intensitet, hur solfångare ska riktas och vilken övrig utrustning som behövs i ett solcellsystem.
Kursen, som är en distanskurs, går under tre veckor. Under drygt två veckor förbereder sig kursdeltagarna själva via Heta Utbildningars elektroniska utbildningsplattform. Där finns det bland annat läsanvisningar till kurslitteraturen, videoföreläsningar, övningsuppgifter, självtester och möjlighet till kontakt med lärarna. Förberedelsetiden beräknas till 10-20 timmar.
De sista tre dagarna samlas kursdeltagarna i Härnösand för att fokusera på de viktigaste teoretiska delarna i kursen, göra studiebesök på en medelstor anläggning, träffa representanter från försäkringsbolag och elnätbolag och genomföra ett skuggningsexperiment i Heta Utbildningars nya labb. Kursen leds av lärare med stor erfarenhet, som dagligen jobbar med solceller.
– Kursen gav mig kunskaper som är helt nödvändiga när vi ska börja installera solel i våra fastigheter, säger VD Emil Soleymanpur på Caspien Bygg och Förvaltning AB, som var en av deltagarna.
– Utbildningsbehovet är enormt just nu både för företagen som säljer och installerar solcellsanläggningar men också för fastighetsägare och deras konsulter, säger Carina Högström. Certifieringskurserna vänder sig till erfarna installatörer som har minst tre års erfarenhet i branschen och som vill validera sin kunskap genom en certifiering. Men vi har upptäckt att de som kommer till certifieringskursen i flera fall saknar grunderna. Vi är övertygade om att vår nya grundkurs inom solel fyller en del av utbildningsbehovet som finns i branschen.
Nästa grundkurs kurs går i Härnösand den 11-13 mars.
Foto: Härnösands kommun/Daniel Håkansson