Nyheter

Högsta januaripriset på åtta år

Elpriset fortsatte uppåt även i januari. Lite snö i fjällen och höga priser på tysk kolkraft är två av förklaringarna.
Det här skriver Entelios.
Elpriset för januari hamnade en bra bit över € 50/MWh för Norden som helhet och landade på 53,78 €/MWh. Endast två gånger i historien har vi sett högre priser än detta, nämligen i 2011 och 2003. Januaripriset för 2019 landade 70 procent över genomsnittet för januari under de senaste fem åren.
Vad är förklaringen?
Lite snö i fjällen är en anledning
En del av förklaringen handlar om lite snö i de norska fjällen. Vattenmagasinen i Norden har en något lägre fyllnadsgrad än det som är vanligt den här tiden på året, men det är bristen på snö som är utslagsgivande här. De ringa snömängderna i fjällen innebär att kraftverken i Norden tvingas spara på vattnet fram mot sommaren. Därmed måste Norden importera mer och exportera mindre el än normalt.
Besparing på vatten betyder högre elpriser och det är inte mycket som tyder på att den här resursbalansen kommer att förbättras i första taget: Prognoserna för februari pekar mot torrt och kallt väder och inga nya stora snöfall, något som i vår skulle ha förvandlats till efterlängtat smältvatten.
Elpriset i Tyskland förklarar mer
Men våra elpriser handlar självklart inte bara om förhållandena i Norden – de hänger även nära ihop med prisnivån i Europa. Och det finns ett land som betyder klart mest för oss: Tyskland. Det är Nordens viktigaste handelspartner när det handlar om utbyte av el, både import och export. Elpriset i Tyskland har därför en direkt inverkan på elpriserna i Norden.
I Europa, och för den delen i resten av världen, är kolkraft helt avgörande för att möta efterfrågan på el. Kolkraftproducenterna har stora kostnader: både för själva råvaran och för utsläppsrätterna (koldioxidpriset). Och eftersom både kol och koldioxidutsläpp har blivit mycket dyrare de senaste åren, har även elpriset gått samma väg.
Oroliga tider, både politiskt och ekonomiskt
Råvarupriserna rör sig ofta i supercykler – i takt med politiska skiften och ekonomiska fluktuationer. Just nu är optimismen på marknaden dämpad av handelskrig, Brexit och svagare signaler från världsekonomin. Resultatet är att flera förväntar sig svagare tillväxt framöver.
I motsatt riktning har priserna för koldioxidutsläppskvoter stigit med över 400 procent under loppet av endast ett och ett halvt år. Vid nyår fick vi en ny reform för utsläppsrätter på marknaden med målet att ytterligare höja priset för utsläpp. När råvarupriset på kol redan är relativt högt, höjer detta även kostnadspriset för att producera el från kolkraft. Resultatet märks direkt i din plånbok.
Hur kommer det då att fortsätta på elmarknaden? På kort sikt ser vi att den svaga resurssituationen i Norden gör att de europeiska priserna får större inflytande här – och de är redan höga. Prisutvecklingen framöver är beroende av de stora världshändelserna och just nu är det svårare än på mycket länge att leverera några säkra förutsägelser på detta område.