Nyheter

Ecorub visar vägen med produkter som tillverkas av TPRR® material

Ecorub investerar i verktyg  och maskiner för ca 0,5 MSEK för ändamålet och produkterna tillverkas för att marknadsföra TPRR® materialens unika egenskaper utan att avslöja externa projekt.    

Genom att visa fler produkter som tillverkats av TPRR® ökar intresset för att ställa om produktionen till våra miljövänliga TPRR material.

Tre utvalda konsument produkter tillverkas i första omgången, vilket dels visar möjligheterna med materialen men även produktionstekniska egenskaper som ger nya möjligheter till produktutveckling. Produkterna ska tillverkas i olika materialblandningar för att visa på spannet i möjligheter

Ecorub utvidgar i och med detta sin erfarenhetsbank kring TPRR® materialens produktionsegenskaper, vilket är nyckeln till korta ledtider för materialanpassning till kundens befintliga verktyg och maskiner.

Ecorub deltar i dagsläget i en rad intressanta projekt där TPRR® materialet är en förutsättning för att nå en ekologiskt hållbar produkt med bibehållen produktionsekonomi. Men information om projekten kan inte publiceras i dagsläget för de är sekretessbelagda.