Nyheter

Stora Enso deltog på Fashion Week Stockholm

Idag deltog Ulrika Lilja, kommunikationsdirektör, Stora Enso i panelsamtalet Bioeconomy Fashion Talk, som var en del i Fashion Week Stockholm. Under samtalet diskuterades hur man på bästa sätt kan finna mer hållbara lösningar inom modeindustrin.
Ulrika berättade hur Stora Enso bidrar till en mer hållbar textilproduktion genom att producera dissolvingmassa för textilier baserat på förnybart och spårbart trä från hållbart förvaltade skogar. Under 2019 kommer Stora Enso att göra satsningar så att produktionskapaciteten av dissolvingmassa ökar till 430 000 ton/år.
Vikten av ökat samarbete i hela värdekedjan var något som poängterades flera gånger under samtalet. Stora Ensos nya partnerskap i Tree to Textile tillsammans med IKEA, H&M och innovatören Lars Stigsson var ett bra exempel på samarbete som lyftes fram i samtalet.
Bilden:
Fr v Ulrika Lilja, Stora Enso, Johanna Nilsson, moderator, Elin Larsson, fd Filippa K, Johan Graffner, Dedicated, Fredrika Klarén, Kappahl, Pauline Ström Gunnér, Swedish Fasion Council och Sigrid Barnekow, Consultant Sustainable Fashion.
Foto: Stora Enso