Nyheter

Jämtkraft värmer VM-publik i Åre

Jämtländsk skog värmer publiktält under alpina VM i Åre. Ett helt nytt fjärrvärmeverk och utökat fjärrvärmenät gör förnybar värme möjlig även i tillfälliga tält under mästerskapet 4–17 februari 2019.
– Jämtkrafts nya fjärrvärmeverk med fördubblad kapacitet och nybyggda fjärrvärmeuttag intill VM-arenan gör det möjligt att värma publiktält med förnybar energi från regionen. Vi investerar för ett fossilfritt Åre, både för stundande VM och för framtiden, säger Ulf Lindqvist affärsområdeschef för Värme Jämtkraft.

Fossilfri värme till fler
För att möta expansionen och efterfrågan av hållbar fjärrvärme i Åre har Jämtkraft de senaste åren genomfört den största utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Åre sedan 90-talet. Förutom ett nytt fjärrvärmeverk har bolaget utökat fjärrvärmenätet rejält.
Nya boendeområden vid Åre Strand har anslutits till nätet, i Duved, som också växer, har Jämtkraft anslutit området Hamrelia och nya centrumhuset i byn. Den största förändringen är dock dragningen av en kilometerlång ledning från Åre by uppför berget till hotellet Fjällgården, en investering som gör det möjligt att utveckla fjärrvärme även ovanför E14.
– Sedan mitten av 90-talet, då den gamla fjärrvärmeanläggningen på Åresjöns södra sida byggdes, har användningen i nätet fördubblats. Enligt de byggplaner som finns fortsätter Åre också att växa, det kräver mer och stabil klimatsmart värmeförsörjning för såväl boende, näringsliv som evenemang. Jämtkraft ska på de sätt vi kan vara en drivkraft för regionen och bidra till hållbar tillväxt. Utökad klimatsmart uppvärmning är ett sätt att göra det på, säger Ulf Lindqvist affärsområdeschef för Värme Jämtkraft.
Fossilfria mästerskap
Tillsammans med skidskytte-VM i Östersund, som Jämtkraft sponsrar med förnybar energi, har Åre 2019 gått in i en överenskommelse med Länsstyrelsen, Jämtland Härjedalen Turism, Åre och Östersunds kommuner om fossilfria mästerskap. För regionen blir det ett viktigt steg på vägen mot att bli fossilfria 2030.
Fjärrvärme i tält — så funkar det
Det splitternya fjärrvärmeverket på Åresjöns södra sida eldas med biobränsle från regionen. Från anläggningen leds sedan hett vatten i en isolerad ledning på Åresjöns botten, upp via byn och vidare till två publiktält på arenaområdet, ett på parkeringen intill liften VM8:an och ett intill nationalarenan. På fjärrvärmeuttagen monteras en värmeväxlare som cirkulerar varmvatten vidare till tälten. I tälten värms luften sedan med en luftvärmeväxlare, förenklat kan man säga att det är ett slags stort vattenelement där hett vatten rinner i tunna rör. En fläkt placeras bakom elementet, luften som blåses mellan rören blir varm och värmer på så vis upp tälten.
Foto: Jämtkraft