Nyheter

Åre 2019 och Vattenfall: Målet är ett klimatneutralt alpint VM

Vattenfall går in som Smart Energy Partner till alpina VM i Åre för att bidra med råd och expertis till att mästerskapet blir så klimatsmart som möjligt. Vattenfall bistår även med ny teknik för en hållbar energiförsörjning. Samarbetet är ett viktigt steg för möjliggörandet av fossilfria transporter, för att säkra försörjningen av förnybar energi samt hjälpa till att klimatkompensera alpina VM 2019.
Till alpina VM i Åre har Vattenfall ingått samarbete som Smart Energy Partner. Samarbetet innebär bland annat att Åre 2019 får hjälp med smarta energilösningar under alpina VM för att minska evenemangets klimatpåverkan.
Till exempel installerar Vattenfall en snabbladdare och på centrala platser i Åre installeras 20 temporära laddplatser kopplade till laddnätverket InCharge och som finns tillgängliga för besökare och de 33 elbilarna som Audi har på plats. Det lokala elnätet förstärks under alpina VM med ett avancerat batterilager som har en total kapacitet på 350 kWh för att klara effekttopparna. Batteriet möjliggör även laddning av de tio eldrivna snöskotrar som Vattenfall har på plats. Utöver detta installerade Vattenfall inför tävlingarna solpaneler på Svenska Skidförbundets tak. Solcellerna ska generera cirka 37 000 kWh per år.
– Vattenfall har, precis som Åre 2019, en holistisk syn på hållbarhet där varje affärsområde ska bidra till att nå målet att vara fossilfria inom en generation. Energi är en otroligt viktig del i vårt arbete med att jobba hållbart. Vattenfall kan som vår smart energy partner hjälpa oss att nå våra hållbarhetsmål samtidigt som de skapar bättre förutsättningar för skidåkning även på lång sikt, säger Niklas Carlsson, VD Åre 2019.
Vattenfalls vision är att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation, och som ett av Europas ledande energibolag startar de med att bli helt fossilfria själva.
– Effekterna av klimatförändringen är något vi ser omkring oss och vi vill inspirera till att ta steg mot ett fossilfritt sätt att leva. Partnerskapet med det alpina skidlandslaget gör det även möjligt för oss att arbeta med hela teamet av skidåkare och tränare. Till exempel är teamets mål, att halvera sin klimatpåverkan till 2022, ett starkt budskap och vi är glada att kunna vara en del av den här resan, säger Lars Ejeklint, klimatcoach på Vattenfall.
De direkta koldioxidutsläppen från VM i Åre beräknas bli 5 000 ton. Vattenfall bidrar till Åre 2019 med att klimatkompensera de direkta utsläppen från evenemanget. Genom alla de gemensamma åtgärder Åre 2019 och Vattenfall tagit tillsammans kommer alpina VM i Åre att kunna bli klimatneutralt.
Planerade åtgärder inkluderar bland annat:
Vattenfall
o Solpaneler på taket av Nationalarenahuset – genererar 37 000 kWh årligen.
o Snabbladdstation och temporära laddstationer för Åre 2019s flotta av eldrivna fordon som Audi e-trons och elsnöskotrar som används för lokala transorter. Snöskotrarna sparar upp till 98% koldioxid mot fossildrivna snöskotrar.
o Mobil batterilagring från Vattenfall för att kapa effekttoppar och för att möjliggöra snabbladdning av eldrivna fordon under VM och efter.
Åre 2019
o Permanent koppling av fjärrvärmesystemet till Nationalarenan.
o Åtagande att ha enbart fossilfria interna transporter genom att säkerställa tillgången av HVO100 för hela flottan av dieselbilar som används för leverans av varor till mat- och dryckesplatser samt busstransporter för volontärer och deltagare.
o Smart energilösning för att använda värmen från SkiStars dataserver i Arenahusets källare för att värma upp hela huset.
Om OneTonneFuture
Den fossilfria utmaningen ses av Vattenfall ur ett bredare perspektiv, där utbildning och inspiration är viktigt. Vattenfall har lanserat en klimatapp som visar hur dina vardagsval påverkar klimatet. OneTonneFuture visar hela din klimatpåverkan och ger konkreta tips på vad du kan göra för minska dina utsläpp, om du vill.
Bilden:
Nya laddstolpar i Åre tack vare alpina VM.