Nyheter

SCA Wood France och ISB överväger samgående

SCA Wood France och det franska företaget Innovation Solutions Bois, ISB, överväger att slå samman sina verksamheter inom träförädling och distribution av träprodukter i Frankrike. Om diskussionerna om en sammanslagning realiseras, blir resultatet en stor och resursstark leverantör av träprodukter till fransk byggmaterialhandel.
– Den franska byggmaterialhandeln utvecklas över tid i positiv riktning och ställer större krav på sina leverantörer, såväl när det gäller volym och produktbredd, som när det gäller kvalitet och service, säger Jerry Larsson, chef för SCAs affärsområde Trä.
Bolaget kommer att lämna mer information under kvartalet givet att diskussionerna med ISB fortsätter utvecklas i positiv riktning.
SCA Wood France leverar över 100 000 m3 träprodukter till den franska byggmaterialhandeln. Produkterna omfattar bl a panel, golv, decking och konstruktionsvirke. SCA Wood France har ett 40-tal medarbetare och omsätter ca. 35 miljoner €.
Innovation Solutions Bois är Frankrikes största leverantör av träprodukter till byggmaterialhandeln. ISB har försäljning över hela Frankrike och vidareförädling på fem platser. ISB har ca 400 anställda och omsätter drygt 200 miljoner €.