Nyheter

Alfa Laval tar vattenreningsorder värd 160 miljoner kronor

Alfa Laval har tagit en order för leverans av dekantrar till en vattenreningsanläggning i USA. Ordern har ett värde av cirka 160 miljoner kronor och bokades inom affärsenheten Decanters i Livsmedel- och vattendivisionen. Leverans beräknas ske under 2019.
Ordern omfattar Alfa Laval dekantrar vilka kommer att installeras i en kommunal avloppsvattenreningsanläggning i sydvästra USA och användas för slambearbetning.
– Det gläder mig att kunna meddela att vi tagit denna stora order på våra pålitliga dekantrar, säger Nish Patel, chef för Livsmedel- och vattendivisionen. De spelar en avgörande roll inom avloppsvattenrening för att säkerställa effektiva och hållbara processer.