Nyheter

Sveriges största arbetsmiljöutbildning digitaliseras

Nu lanseras den digitala versionen av populära utbildningen BAM – Bättre arbetsmiljö. Nya eBAM kan genomföras på både dator eller mobil, där och när det passar. Den kan pausas och återupptas när schemat tillåter, och innehåller många praktiska övningar.
Syftet med eBAM är att lära sig arbetsmiljö från grunden, vikten av att samverka mellan chefer och skyddsombud samt hur man praktiskt arbetar med arbetsmiljöfrågor på den egna arbetsplatsen. Man får bland annat lära sig lagar och regler, men också att ställa rätt frågor, tolka situationer och att kommunicera på bästa sätt. Den riktar sig till chefer och skyddsombud och kan genomföras individuellt eller i grupp.
Kom igång med arbetsmiljöarbetet under utbildningen
De totalt tretton kursavsnitten innehåller fakta, film och övningar. Varje avsnitt innehåller ett uppdrag där man tar man reda på vad som behöver förbättras på arbetsplatsen. Uppdragen dokumenteras i en rapport och resultatet blir inledningen på en handlingsplan. Tack vare att övningarna utgår från den egna arbetsplatsen, istället för påhittade situationer, har det egna arbetsmiljöarbetet kommit en bra bit på väg redan under utbildningen.
Kunskap, övningar och personlig handledning
Precis som den vanliga klassrumsutbildningen tar eBAM totalt cirka tre arbetsdagar att genomföra. Den ger samma kunskaper, men den görs på distans och anpassas efter den egna arbetssituationen. Att dela upp avsnitten på flera tillfällen är ett bra sätt att få tid till det praktiska arbetsmiljöarbetet mellan övningarna som ingår i utbildningen. En bonus med eBAM är att varje godkänd deltagare erbjuds två timmars personlig handledning med en arbetsmiljöexpert.
Gedigen utbildning på distans
Distansutbildningen är ett bra alternativ för den som inte vill och kan vara borta från arbetsplatsen under flera dagar.
– Det här är ingen light-version av BAM, utan man får otroligt mycket. De praktiska övningarna innebär att man gör arbetsmiljöarbetet under tiden, till skillnad från att börja arbetet efter genomförd klassrumsutbildning. Det underlättar såklart för många att utbildningen kan göras när det passar, till och med på mobilen, säger Lisa Rönnbäck, projektledare på Prevent.
Utbildningen är framtagen av Prevent i samarbete med Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Den kan bokas på Prevents webbplats. Föredrar man att gå den vanliga klassrumsutbildningen, har den också moderniserats, och finns i samma webbshop.
Prevent utbildade totalt 8900 personer under 2018, varav drygt 2400 gick BAM – Bättre arbetsmiljö. Under samma period genomförde 17700 personer någon av Prevents webbutbildningar.
Bild: Prevent