Nyheter

Luleå Energi använder förnybar bioolja

Luleås fjärrvärmesystem bygger på cirka 95 % återanvänd och förnybar energi från bland annat industriproduktion och träpellets, men under de dagar då det är som allra kallast, måste det tillföras extra energi i systemet för att klara av att tillgodose stadens värmebehov.
Tidigare tillfördes en liten mängd fossil olja vid sträng kyla, men för att helt fasa ut användningen av fossila bränslen i värmeproduktionen till 2030 har Luleå Energi investerat i en ny panncentral där man numer använder förnybar bioolja.
– Vi har under 2018 investerat i en biooljepanna här på Porsödalen. Bioolja är ett förnybart bränslealternativ som tas fram av bland annat biologiska oljor från växtriket, säger Tomas Andersson, Teknisk chef Luleå Energi och fortsätter:
– Den återvunna värmen via vårt kraftvärmeverk LuleKraft försörjer hela Luleå med värme tills det blir ungefär strax under -10°C. Är det kallare än så tillför vi mer energi i systemet, och det har vi historiskt sett gjort i form av pellets, el eller fossil olja. Med förnybar bioolja tar vi ytterligare ett steg mot fossilfri värmeproduktion.
Biooljepannan har inneburit en investering på cirka 15 miljoner kronor. En investering man kan säga att flera företag i Luleå varit med och bidragit till genom att teckna tilläggsavtal för fjärrvärme.
– Vi har ett tilläggsavtal för företagskunder som vi kallar för Klimatneutral fjärrvärme. I och med att man som företag tecknar avtalet garanterar vi att vi avsätter produktion som är klimatneutral för leverans till kunden. Vi hjälper således våra kunder att göra ett hållbart val redan idag samtidigt som vi får möjlighet att fortsätta investera i hållbara satsningar för framtiden. Investeringen i biooljepannan är ett bra exempel på vad som är tanken med hela upplägget, säger Peter Olofsson, Produktionschef Luleå Energi.
Foto: Luleå Energi