Nyheter

Vattenfall Services i samarbete med Academy i jakten på framtidens medarbetare

Yrket är fritt, omväxlande och räknas som en grundfunktion i det svenska samhället. Ändå är bristen stor på distributionselektriker. Vattenfall Services provar nu att med hjälp av utbildningsföretaget Academy hitta och utbilda några av framtidens medarbetare. Efter examen väntar en tillsvidareanställning på Vattenfall Services.
Under våren 2019 startar Academy i samarbete med Vattenfall Services ett nytt program som på 12 veckor ska utbilda 17 kandidater till distributionselektriker. Yrket är en grundbult bland samhällets funktioner då distributionselektriker spelar en avgörande roll för samhällets elförsörjning. Academy skräddarsyr kompetensen åt Vattenfall Services med hjälp av en effektiv intensivutbildning som baseras på Accelerated Learning.
Den 28 januari började rekryteringen. Av de 17 kandidater som rekryteras kommer fem att få anställning med bas i Uppsala och tolv med bas i Stockholm.
– Vi har höga förhoppningar på det här samarbetet eftersom det bidrar till att lösa våra rekryteringsbehov på både kort och lång sikt. Inom sju månader från rekryteringsstart kommer vi att ha en grupp medarbetare med kompetenser som vi själva har försökt rekrytera. Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats, säger Dag Svensson, VD Vattenfall Services.
Programmet börjar den 17 juni med examen 20 september. Det betyder att första dagen på Vattenfall Services blir den 23 september.
– Det här är ett mycket spännande uppdrag för Academy eftersom det är första gången vi utbildar inom detta både kunskapstunga och praktiskt krävande yrke. För första gången i Academys historia kommer kandidaterna också att garanteras en tillsvidareanställning hos Vattenfall Services direkt efter examen, istället för att vara uthyrda till arbetsplatsen som konsulter, säger Emelie Bernhardsson, VD Academy.
Delar av utbildningen kommer att hållas på kursgård och omfatta mer praktiska inslag än vanligt. Utbildningen innehåller:
Lagkravsutbildningar, tillexempel AMS, Arbete på väg, ESA och Heta arbeten
Markkabelnät i låg- och mellanspänning
Arbete i kabelskåp, nätstationer och mätarskåp
Kunskap om luftlinjenät, låg- och mellanspänning
Montage i stolpe
Arbete med linor och hängkabel
Spänningsprova och jorda i markkabelnät och luftlinjenät
Mätning och egenkontroll i markkabelnät och luftlinjenät
Dokumentation och arbetsunderlag
Grundläggande kunskaper inom elteknik.
Foto: Vattenfall