Nyheter

Historiska resultat från Moelven

2018 levererade Moelven sitt bästa fjärde kvartal någonsin och det årliga resultatet är den näst bästa i koncernens historia.
Moelven Industrier ASA har ett preliminärt årsresultat på 638,9 miljoner NOK för 2018. Om det kvarstår blir detta det näst bästa årsresultatet under Moelvens 119 år långa historia och innebär en ökning med 218,5 miljoner NOK jämfört med 2017. Omsättningen under 2018 uppgick till 11 020,8 miljoner NOK (10 768,4 NOK under 2017).
Det fjärde kvartalet 2018 var också historiskt. Aldrig tidigare har Moelven kunnat presentera ett bättre resultat från årets tre sista månader. Rörelseresultatet uppgick till 200,4 miljoner NOK. Det är en ökning med 75,7 miljoner NOK jämfört med samma period året tidigare. Omsättningen under Q4 uppgick till 2 753,5 miljoner NOK (2 708,9 NOK under 2017).
Populära trävaror
Koncernchef Morten Kristiansen på Moelven Industrier ASA är mycket nöjd med resultatet.
– Det är fortfarande stor efterfrågan på sågade trävaror och industrivirke från Timber Division och där har vi världsekonomin och intresset för hållbara produkter på vår sida. Just nu är exportmöjligheterna stora och det bidrar kraftigt till resultatet. Wood-divisionen med bland annat byggmaterial, fasad-, interiör- och utomhusprodukter presenterar också ett ökat resultat för 2018. Wood har stor efterfrågan, även om byggverksamheten i Skandinavien har fluktuerat något under året. För Byggsystem-divisionen som omfattar limträ, byggmoduler och systemarmaturer är resultaten något mer skiftande mellan företagen. Här är det i stället olika marknadsfluktuationer i Norge och Sverige som drar ned set totala resultatet något jämfört med 2017, förklarar Kristiansen.
Innovativa projekt
2019 firar Moelven 120 år som företag, en aktningsvärd ålder som inte många företag uppnår.
– Vi fortsätter på samma sätt som Moelven har gjort under alla år. Det innebär att vi ständigt arbetar med att utveckla våra medarbetare, våra produkter och vårt kundbemötande. Utan utveckling och framtidsplaner är det lätt att hamna på efterkälken, säger Kristiansen, som kan se tillbaka på en rad innovativa projekt under 2018.
Mjøstårnet, som är världens högsta trähus har fått stor uppmärksamhet. Detsamma gäller projektet ”Det digitala sågverket” vid Moelven Valåsen AB och det projektet har också resulterat i nya patentansökningar. Nyligen nominerades robotlinjen vid Moelven Byggmodul AB i Säffle till utmärkelsen ”Top Five Innovations” av den amerikanska organisationen Hive 50. Det är första gången en sådan nominering ges till ett projekt utanför USA.
Hel hem
Trots att 2018 totalt sett var ett mycket bra år för Moelven-koncernen finns det några områden som inte riktigt har nått upp till förväntningarna.
– HMS-arbetet har varit viktigt under 2018 och vi har sett en förbättring i utvecklingen av antalet skador. Men fortfarande är antalet skador för högt och vi har ett intensivt arbete framför oss för att få bukt med detta. ”Varje skada är en skada för mycket”, säger Kristiansen.
Olika konjunkturer
– Vi ser att de olika divisionerna påverkas olika av konjunktursvängningar lokalt och internationellt.
Eftersom företaget har verksamhet på olika marknader finns det en bra utgångspunkt för framtida förbättringar.
– Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra koncernens verksamhet och struktur för att uppnå bästa möjliga resultat på ett hållbart sätt. Detta arbete har pågått i flera år och fortsätter i oförminskad takt framöver, säger Kristiansen.
Bilden:
Koncernchef Morten Kristiansen på Moelven Industrier ASA.
Foto: Moelven