Nyheter

Sweco rekryterar för en mer hållbar industri

Sweco rekryterar Emelie Persson Lindqvist som hållbarhetschef inom energi och industri och stärker därmed ytterligare positionen inom hållbarhet för industri- och energiverksamheter.

– Hela marknaden står inför stora utmaningar för att hantera möjligheterna som Parisavtalet och klimatlagen har skapat. Hållbarhet och innovation är förutsättningar för en effektiv omställning, man skulle till och med kunna säga att hållbarhet och innovation ÄR omställningen, säger Emelie Persson.

Emelie är miljövetare i grunden och innan Sweco arbetade hon med frågor inom hållbarhet och affärsutveckling, en kombination hon menar är en förutsättning för att nå framgång:

– Jag ser en möjlighet att hjälpa våra kunder att konkretisera hållbarhet och tydliggöra kopplingen mellan hållbarhet och affärsnytta. Jag ser också ett behov av att skapa möjligheter för samverkan på en marknad där mycket suboptimeras idag. Här har Sweco som stor aktör med kompetens inom samtliga globala hållbarhetsmål mycket goda förutsättningar att bidra.

Industrin är redan långt fram i hur man hanterar materialresurser och energiflöden men det kan utvecklas ytterligare menar Anna Yman, vd för Swecos miljö- och vattenkonsulter.

– Inom industrin finns stora möjligheter att skapa helt cirkulära system och minska klimatpåverkan betydligt. På Sweco är grundstrategin att integrera hållbarhet i hela verksamheten, för att åstadkomma den största samhällsnyttan. I och med rekryteringen har vi möjlighet att ta ett helhetsgrepp om den viktigaste frågan idag. När det gäller klimatet finns inte alternativet att misslyckas, säger Anna Yman.