Nyheter

Akveduktliknande modernt vattentorn i Helsingborg

Det blivande nya Filborna vattentorn i Helsingborg blir en spektakulär skapelse, ett nytt landmärke för staden och därtill ett av de första exemplen på något av en ny branschstandard när det gäller estetiken för vattentorn.

Det nya vattentornet, som väntas stå klart sommaren 2020, började byggas i mars 2018. Det ska komplettera det befintliga vattentornet på Fredriksdal som byggdes 1962.

Filbornatornet ligger vid Österleden (väg 111) där Filbornavägen ansluter i närheten av rekreationsområdet Bruces skog i östra Helsingborg. Det blir 40 meter högt och ska bestå av en reservoar i två delar i en ring som rymmer 7000 kubikmeter vatten ovanpå 24 pelare i en cirkel med en diameter på 90 meter Vattnet, som pumpas upp i tornet, kommer att strömma genom ringen och får därmed god omsättning på volymen.

Utöver vattentornet byggs två lågreservoarer om 4000 kubikmeter vardera på mark samt en teknikbyggnad.

I slutet av 2018 har en dryg handfull av pelarna kommit upp i full höjd. När alla pelare är på plats kommer 24 reservoardelar att lyftas på plats och gjutas samman till två stora tankar rymmande vardera 3500 kubikmeter vatten.

–Här har skapats något helt nytt, en ny typ av vattentorn, som sätter en ny standard för branschen, säger Jonas Malmgren, som är NSVAs projektledare.

Första gången någonsin
Gestaltningen har varit viktig i projektet, men inte bara som estetik utan också på grund av moderna krav på funktion och vattenomsättning. Av tre förslag från lika många arkitektbyråer i parallella uppdrag valde NSVA den lösning som togs fram av Wingårdh Arkitekter och som påminner om en modern akvedukt eller något grekiskt byggnadsverk.

– Vi har aldrig tidigare ritat något vattentorn eller något liknande det här, säger Gert Wingårdh. Vi tittade på alla vattentorn, många byggda på 60- och 70-talet, och de ser rätt lika ut. Nu krävdes något helt nytt, eftersom vatten numera klassas som livsmedel och det ställs stora krav på omsättning och att man ska kunna tömma en tank helt innan den fylls på igen.

Wingårdhs vattentorn, som sannolikt är världsunikt, vänder ut och in på den klassiska formen. Istället för ett kompakt torn skapar den yttre formen ett rum på insidan. En 40 meter hög cirkel som breder ut sig och mäter 90 meter i diameter framträder, med Wingårdhs egen beskrivning, som en monolit, en solid skiva som svävar över landskap och trädkronor.

– Vid inträde i byggnadens mitt byter den helt skepnad, säger Gert Wingårdh. Den omsluter. En stor famn som kan rymma en fotbollsplan. Den går från att vara ett objekt till att bli en plats. Bara fantasin sätter gränser för vad som kan ske i mitten.

Ogreppbara dimensioner
”Det reducerade formspråket, den rena geometrin och de ogreppbara dimensionerna skapar ett monument som är svårt att precisera i tiden”, beskriver Wingård Arkitekter vidare. Och blir i sin beskrivning smått filosofiska:

”Sju tusen ton vatten. Pumparna sliter. Lyfter varje droppe till bassängens topp. Vätskemolekylerna tumlar runt, passerar plåtar med hål där trycket byggs vidare. De virvlar runt varandra, rycks med och dansar. Vatten får inte stå stilla och bli gammalt. Hela tiden i rörelse. Form, höjd och gravitation i samverkan. Tillsammans som en urkraft arbetar de för att förse samhället med det enda som kan hålla det vid liv”.

Magnus Kollén på ELU Konsult är uppdragsledare och konstruktionsansvarig för Filborna vattentorn:

– Det här är ett annorlunda projekt, men mycket påminner förstås om annan byggnation. Vikterna i reservoaren med mycket vatten högt uppe är litet speciellt. Bland annat har vi gjort jordbävningsanalyser och vi har också reducerat de laster som vindfånget kan medföra. Tanken är att vinden ska ”smyga” förbi tornet. Det har påverkat byggmetoderna.

Ulf Brolin är byggentreprenören NCCs projektchef:

– Största utmaningen för oss är den stora arbetshöjden med de arbetsmiljö- och väderrisker den medför. Plus att det ju handlar om en livsmedelsanläggning, vilket även påverkar utförandet. Branschen saknar erfarenhet av den här typen av anläggningar, det har inte byggts vattentorn de senaste åren, men vi använder den samlade erfarenhet vi har från andra projekt med mycket gjutning.

Del av ett större program
Det nya vattentornet är en del av ett större program för att trygga den framtida vattenförsörjningen i Helsingborg och den näraliggande regionen. Byggherre är NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, som drivs gemensamt av sex närliggande kommuner. NSVA är systerbolag till Sydvatten, som förser stora delar av Skåne med vatten, bland annat från sjön Bolmen.

NSVA har under senare år investerat stort i två nya huvudvattenledningar mellan Örbyverket och platsen där det nya vattentornet nu byggs. Därtill har en ledning byggts från det nya tornet till befintliga vattentornet på Fredriksdal. och ytterligare en ledning norrut.

FAKTA I KORTHET
Nybyggnad av vattentorn och vattenreservoarer i Helsingborg
Totalkostnad: 300 MSEK
Byggherre: Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp AB (NSVA)
Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB
Konstruktör: ELU Konsult AB
Generalentreprenör: NCC Sverige AB

Av Gösta Löfström

Bilden:
Filborna Vattentorn blir ett nytt landmärke i Helsingborg.
Illustration: Wingårdh Arkitekter