Nyheter

Biotopåtgärder genomförs i Bollnäs för ökad biologisk mångfald

I slutet av november startade projektet i centrala Bollnäs som ämnar att återskapa fri fiskvandring mellan Galvån och Klumpströmmen som är beläget längst upp i Bollnäsströmmarna. Projektet ska slutföras under våren 2019. Detta är en fortsättning på de insatser som genomfördes 2016 tillsammans med Fortum, Bollnäs kommun och Bollnäs fiskevårdsförening.

-Dessa åtgärder är en naturlig fortsättning på det goda samarbetet mellan oss och Bollnäs kommun och Bollnäs Fiskevårdsförening, som startade för några år sedan. Vi vill göra en lokal miljöinsats som gör skillnad och det ser vi förhoppningsvis med detta projekt, säger Bertil Planeskog, anläggningsansvarig på Fortum.

Biologisk mångfald är något som är styrande i Fortums miljöarbete. Därför är Fortums målsättning att prioritera miljöåtgärder som gör konkret skillnad i naturen och arbetet i Bollnäsströmmarna är ett sådant exempel. Projektet handlar om att förbättra och delvis återställa strömvattenhabitat i Klumpströmmen. En biotoprestaurering av strömsträckor som var påverkade av flottning och vattenkraftsutbyggnad påbörjades i slutet av november och beräknas vara klar i mitten av december. Åtgärderna har gjorts i nära samarbete med Bollnäs kommun och Bollnäs fiskevårdsförening och lokala entreprenörer.

Tidigare samarbetsprojekt vid Klumpströmmen
År 2016 genomförde Fortum biotopåtgärder i anslutande Galvån i samarbete med Bollnäs kommun och Bollnäs Fiskevårdsområde. Samtidigt ändrades också mängden vatten som Fortum tappar i Klumpströmmen för att skapa en större miljönytta. Bollnäs fiskevårdsförening med sitt ”River Team” har lagt många ideella timmar på att återskapa en naturligare och mer funktionell strömsträcka. Efter insatsen upplever man bättre fiske och ser förbättringar i habitaten och lekområden.

Finansieras genom Bra Miljöval
Åtgärderna finansieras delvis genom Fortums miljöfond, Bra Miljöval. För varje kilowattimme Bra Miljövalmärkt el som vi säljer avsätter vi pengar till Fortums miljöfond. Genom Fortums miljöfond stödjer vi projekt som bidrar till biologisk mångfald och hållbar energiproduktion i områden där Fortum är verksamma inom vattenkraft. Projekten finansieras med avsättningar från våra kunders köp av el märkt med Bra miljöval, och genom egna avsättningar.

Foto: Fortum