Nyheter

Arla tar nästa steg i omställningen till fossilfritt

Genom investeringar i egen infrastruktur, bland annat cisterner, så kan Arla nu köra alla egna mjölktankbilar och lastbilar 100% fossilfritt. Omställningen av den tunga fordonsflottan är slutförd. Nästa steg strategin för att sänka fossila utsläpp sker genom att man från årsskiftet byter till 100% grön fossilfri el på samtliga mejerier runt om i Sverige.

– Jag är riktigt stolt över att Arla Sveriges egen tunga trafik, mjölktankbilar och lastbilar, körs 100% fossilfritt. Nu tar vi nästa steg och byter till grön fossilfri el på våra mejerier runt om i Sverige. Vi vill leda omställningen till fossilfria transporter och produktion, säger Patrik Hansson, chef Arla Sverige.

Mjölkbönder är beroende av att naturen, klimatet och ekosystemen fungerar. Att minska klimatpåverkan är ett naturligt inslag i Arlas verksamhet. Arlas globala mål är att minska sin totala klimatpåverkan med 30 procent på gårdarna till år 2020 jämfört med 1990. Klimatpåverkan från förpackningar, mejeri och transport ska minska med 25 procent under perioden 2005–2020.

– Då Arla är det största livsmedelsföretaget i Sverige är vi också en av de största transportörerna med tung trafik. År 2017 satte Arla Sverige målet att ha fossilfria egna tunga lastbilstransporter redan år 2020. Det målet är uppnått – tio år före de nationella svenska målen.

Foto: Arla