Nyheter

52 veckor på Instagram – för klimatet!

Klimatkrisen är vår tids största utmaning och Tekniska verken i Linköping gör mycket för att nå sin vision om att bygga världens mest resurseffektiva region. Nu tas ytterligare ett steg för att involvera allmänheten i ännu större utsträckning, genom initiativet @52veckor på Instagram.

I november 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal. Parisavtalet säger att den globala temperaturökningen ska hållas under 2 grader. Om vi ska ha möjlighet att nå det målet måste utsläppskurvan peka nedåt senast 2020. Det är mindre än 800 dagar kvar.

Lyckligtvis börjar diskussionerna i klimatdebatten nu att gå från ord till handling, men det är inte bara stater, politiker och företag som behöver agera, utan också varje enskild människa.

52 veckor är en del av detta – ett Instagram-konto som gör det lättare att leva hållbart. Varje vecka läggs det upp en eller flera “vardagsutmaningar” på ett tema kopplat till klimat och hållbarhet. De konkreta och handfasta utmaningarna är tänkta att hjälpa följarna att bli mer resurseffektiva och medvetna om vad som kan göras för klimatet.

Exempel på teman kan vara “återbruk”, “nollkonsumtion”, “plast” eller “vego”. Men utan pekpinnar – här handlar det bara om tips, inspiration och pepp!
Det ska vara lätt att förstå, enkelt att delta och roligt att vara med.

52 veckor-kampanjen har redan smygstartat, men utmaningarna drar igång den 1 januari 2019 och pågår hela året.

Bild: Tekniska verken