Nyheter

Vattenfall ger klartecken för byggstart av havsbaserade vindkraftsparken Kriegers Flak

Vattenfall har fattat investeringsbeslut för den danska vindkraftsparken Kriegers Flak i Östersjön. Investeringsbesluten för vindkraftsparkerna Vesterhav Syd & Nord väntar på resultatet av ett överklagande. Den totala investeringen för projekten uppgår till SEK 17 miljarder.

Med en sammanlagd kapacitet på 949 MW, motsvarande cirka en miljon danska hushålls årliga elförbrukning, kommer Kriegers Flak och Vesterhav Syd & Nord att öka Vattenfalls totala havsbaserade vindkraftsproduktion med cirka 25 procent.

– Investeringen i Kriegers Flak ökar väsentligt Vattenfalls havsbaserade vindkraftskapacitet och är en hörnsten i vår ambition att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation samt ett viktigt steg i Danmarks övergång till förnybar elproduktion. Vi är glada över att ha nått denna milstolpe, säger Magnus Hall, VD, Vattenfall.

När Vattenfall vann anbudsförfarandet för Kriegers Flak 2016 var det till det lägsta budet dittills i världen. Detta ledde till att kostnaden för att bygga vindkraft till havs kunde fortsätta att reduceras. Med dagens investeringsbeslut gör Vattenfall verklighet av sitt rekordlåga bud.

För Vesterhav Syd & Nord väntas ytterligare ett investeringsbeslut som dock är beroende av resultatet av en överklagandeprocess mot Syd-projektet vid Dansk Energistyrelse. Överklagandeprocessen har försenats men väntas bli färdig 2018.

– Vesterhav Syd & Nord har stor potential och vi är övertygade om att projektet ligger helt i linje med den danska statens ramverk. Men vi finner det klokt att se över resultatet av överklagandena mot Vesterhav Syd innan vi tar ytterligare steg, säger Gunnar Groebler, Senior Vice President och chef för affärsområde Vind, Vattenfall.

Fakta Kriegers Flak och Vesterhav Syd & Nord:
Kriegers Flak kommer att ha 72 turbiner på 8,4 MW vardera och en total kapacitet på 604,8 MW
Kriegers Flak ligger i Östersjön och planeras vara i full drift före slutet av 2021.
Vesterhav Syd & Nord är två vindkraftparker i Nordsjön utanför Danmarks västkust. De planeras att vara i full drift före utgången av 2020.
Kombinerat kommer Vesterhav Syd & Nord att ha 41 turbiner på 8,4 MW och en totalkapacitet på 344,4 MW.

Bild: Vattenfall