Nyheter

Minska dina totala ägandekostnader med upp till 45 % med den nya aseptiska ventilen

Att minska de totala ägandekostnaderna är avgörande för tillverkare av mejeri-, livsmedels- och dryckesprodukter. Faktorer som produktsäkerhet, stabilt processflöde och enkelt underhåll är avgörande för att uppnå de ständigt ökande hållbarhetsmålen.

Låga totala ägandekostnader
På Alfa Laval strävar vi hela tiden efter att göra de totala ägandekostnaderna så låga som möjligt. Genom att använda Alfa Lavals nya aseptiska Mixproof-ventil i stället för andra varumärken kan tillverkare med aseptisk bearbetning minska de totala kostnaderna med upp till 45 %. De beräknade besparingarna bygger på en jämförelse av kapitalutgifter och underhållskostnader för en aseptisk 2½-tumsventil under en femårsperiod om servicen utförs på plats. Om underhållet utförs på annan plats av en tredjepartsleverantör, blir konkurrerande tekniker ännu dyrare.

I stället för stålbälgar använder den här aseptiska ventilen med dubbla säten välbeprövade membran med PTFE-yta och förstärkt EPDM-baksida. Detta minskar drastiskt den totala ägandekostnaden för vår ventil med dubbla säten, samtidigt som det garanterar den hermetiska tätning som krävs för steril bearbetning.

Utmärkt flexibilitet och modulär konstruktion
Du kan konfigurera Alfa Lavals aseptiska Mixproof-ventil så att den uppfyller praktiskt taget alla krav. Välj ett standardventilhus och ett tangentiellt ventilhus eller använd två ventilhus av standardtyp. Den här aseptiska ventilen med dubbla säten bygger på Alfa Laval Unique SSV-plattformen och är enkel att montera både horisontellt och vertikalt.

Enastående enkel att rengöra för ökad produktionstid
Den optimerade utformningen av Alfa Lavals aseptiska Mixproof-ventil underlättar rengöring och sterilisering, vilket har bevisats genom CFD-flödessimuleringar. Detta säkerställer ökad produktionstid och produktsäkerhet genom skydd mot skadliga mikroorganismer, även under oönskade tryckstötar. Med en mycket spolbar design och avsaknad av kupoler i områdena för produkt och ånga, har ventilen bättre rengöringsegenskaper än andra aseptiska blandningssäkra ventiler med dubbla säten.

Enkelt underhåll och byte av delar
Underhållet går enkelt för alla som är bekanta med Alfa Lavals aseptiska Unique SSV-ventil. Den nya aseptiska ventilen följer samma underhållsrutiner, eftersom de flesta slitdelarna är utbytbara. Detta hjälper dig också att minska antalet reservdelar i lager.

Alfa Lavals aseptiska Mixproof-ventil finns i tre versioner med säteslyft, fem typer av ångventil och en rad alternativ för övervakning av ångtemperaturen. Alla uppfyller de stränga kraven i 3-A-sanitetsstandarderna.

Foto: Brian Poulsen