Nyheter

Arctic Minerals har beviljats fyra nya utvinningsrätter

Arctic Minerals AB har nöjet att informera, att Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), den norska myndighet som administrerar minerallagen i Norge, har beviljat Arctic Minerals fyra nya utvinningsrätter (enligt norska minerallagen ”utvinningsretter”) i Bolagets guld- och kopparprojekt i Bidjovagge, Norge. De nya rätterna täcker en yta på 2,3 km2 .

Bolaget hade sedan tidigare fem utvinningsrätter och har nu totalt nio utvinningsrätter på hela 7,16 km2 i Bidjovagge, liksom undersökningstillstånd på 1 km2. Alla mineralrättigheter i Bidjovagge innehas av Arctic Gold AB, ett dotterbolag till Arctic Minerals AB.

Arctic Minerals har innehaft mineralrättigheterna i Bidjovagge sedan 2010. En ”scoping study” gjordes av finska Outotec Oy samma år. I denna studie identifierades mineraltillgångar i klassen ”indicated resources” på 1,36 miljoner ton med halterna 2,74 gram/ton guld och 1,21 % koppar, samt 40 000 ton i klassen ”inferred resources” och med halterna 1,7 gram/ton guld och 1,0 % koppar. Dessutom identifierades i studien 300 000 ton färdigbruten malm i malmtippar med halterna 1,79 gram per ton guld och 0,6 % koppar.

Bolagets ledning anser att det finns en god potential att med fortsatt prospektering öka mineraltillgångarna. Sedan 2013 har emellertid projektet bromsats upp av lokalt politiskt motstånd. Bolaget är förhoppningsfullt beträffande möjligheten att en lösning kan hittas för att framgångsrikt fortsätta utvecklingen av gruvprojektet.