Nyheter

Skånska Energi säljer sina vattenkraftanläggningar i Rönne å

Skånska Energi har sålt sina vattenkraftanläggningar i Rönne å till Klippans kommun. Ett steg för kommunens arbete att öppna upp Rönne å för vandrande fisk.

Skånska Energi har nu tagit beslut om att sälja sina vattenkraftverk i Rönne å i Skåne till Klippans kommun.

– Vi och Klippans kommun är nu överens, vilket gör att vi sålt våra vattenkraftanläggningar i Rönne å. Den svenska vattenkraften är viktig för oss men samtidigt är vi måna om den biologiska mångfalden i Rönne å. I en oreglerad och återställd Rönne å får atlantlax och ål åter fri passage till sina naturliga lekplatser, säger Marianne Sernevi, VD på Skånska Energi.

Skånska Energi är ett företag som vill minimera klimatpåverkan. Genom att enbart erbjuda 100 % grön el tar de ansvar för en långsiktig hållbar lösning som säkrar vår framtid.

Klippans kommun ska återskapa brusande forsar
Kommunen har sedan 2016 arbetat med Rönneå-projektet vars mål är att återställa forsarna vid vattenkraftsanläggningarna och skapa fri passage för fisk och andra djur. Köpet är ett viktigt beslut för Klippans kommun. En investering som gynnar vattenlevande arter, laxfisket och den utrotningshotade ålen.

Om Skånska Energis vattenkraft
Skånska Energi är en av Sveriges största aktörer inom småskalig vattenkraft. Koncernen äger, efter försäljningen, tio vattenkraftverk i Nissan och östra Småland med en medelproduktion på 38 GWh per år.

Köpeskillingen uppgår till 28 Mkr och tillträdesdag beräknas ske januari 2019.