Nyheter

Kärnkraftsbolagen skapar ett nätverk av spetskompetens för en fossilfri framtid

I flera decennier kommer svensk kärnkraft att stödja säkra elleveranser och fortsatt elektrifiering av vårt samhälle. Genom att från årsskiftet samla teknisk spetskompetens som på sikt berör hundratals personer underlättas kärnkraftsindustrins långtidsdrift.

Uniper i Sverige, TVO i Finland och Vattenfall etablerar nu ett nätverk för framtida kompetensförsörjning. Nätverket gör avancerad ingenjörskompetens tillgänglig som en flexibel resurs vilket är en viktig framtidsfråga.

Uppdrag kommer att bedrivas i form av kortare eller längre projekt. Varje företag i nätverket kan vid behov begära expertstöd och deltagande i verksamheten är frivillig.

– Sverige driftsatte 12 kärnreaktorer mellan 1972-1985. En av de snabbaste och mest omfattande utbyggnaderna av fossilfri elproduktion någonsin. Och det svenska programmet genomfördes i stort sett helt med inhemsk kompetens, säger Johan Svenningsson, Country Chairman Uniper Sverige, och tidigare VD för OKG.

– Jag är övertygad om att vi kommer att fortsätta med kärnkraft i någon form i Sverige även efter 2050. Utifrån det perspektivet är det viktigt att vi kraftsamlar vår spetskompetens, så att vi även i fortsättningen kan ligga i framkant och redan nu attrahera nyutexaminerade ingenjörer, förklarar Johan Svenningsson.

Resursnätverket kommer att fokusera på teknologi för så kallade kokvattenreaktorer som finns i Sverige i form av reaktorerna Ringhals 1, Forsmark 1, 2 och 3 samt Oskarshamn 1, 2 och 3.

Bilden:
Johan Svenningsson, Country Chairman Uniper Sverige, och tidigare VD för OKG.
Bild: Uniper