Nyheter

Drillcon erhåller borrkontrakt för 200 miljoner kronor

Drillcon Scandinavia har slutit ett ramavtal med LKAB, Malmberget rörande prospekteringsborrning. Om avtalet avropas i sin helhet kan det motsvara ett värde upp till 200 miljoner kronor. Avtalet är giltigt för en period om fyra år och startas upp direkt.

– LKAB är, och har under en mycket lång tid varit en mycket viktig kund rörande prospekteringsborrning till Drillcon Scandinavia. Vi är mycket glada att sluta ett ramavtal som sträcker sig över en period om fyra år. Det visar att LKAB har förtroende och är nöjda med de arbeten som vi historiskt gjort. Vidare ger avtalet en långsiktig stabil produktionsvolym för Drillcon Scandinavia, säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.