Nyheter

124 miljoner ska bidra till framtidens energisystem

Ammoniak som förnybart bränsle och genusanalys med fokus på män i energisektorn – det är några av de projekt som ska ge viktiga kunskaper som har betydelse när framtidens energisystem utvecklas. Tjugosex projekt får nu dela på cirka 124 miljoner kronor.

– Vi är glada att så många bra projekt sökt stöd inom Energimyndighetens utlysning Energiriktad grundforskning 2018. Speciellt glada är vi att vi från och med årets utlysning, förutom naturvetenskapliga och teknikvetenskapliga projekt, även bjuder in och finansierar projekt inom samhällsvetenskap och humaniora, säger Rémy Kolessar, avdelningschef för forskning och innovation på Energimyndigheten.

Projekten inom energiriktad grundforskning spänner över ett brett fält av energifrågor, från nanoforskning med tillämpningar inom solceller, batterier och belysning till biologisk forskning som kan leda till nya förnybara drivmedel.
Om Energiriktad grundforskning

Energimyndigheten har finansierat grundforskningsprojekt inom energiområdet sedan 2006. Utlysningarna genomförs i samverkan med Vetenskapsrådet. En nyhet för 2018 är att utlysningen förutom projekt inom naturvetenskap och teknikvetenskap även välkomnade projekt inom samhällsvetenskap och humaniora.

Forskningsprojekten inom utlysningen ska, förutom att vara av hög vetenskaplig kvalitet, ha mycket god potential att bidra till energiomställningen. Projekten ska bidra med kunskap för ökad förståelse av och/eller lösningar för att möta avgörande utmaningar för utvecklingen av:

ett helt förnybart energisystem,
ett resurseffektivt samhälle,
ett flexibelt och robust energisystem,
samspel i energisystemet.