Nyheter

Sveriges första 145 kV effektbrytare med vacuum & clean-airteknik installerad

Nu är Sveriges första effektbrytare med vacuum & clean airteknik för spänningsnivåer upp till 145 kV installerad i Sverige. Den nya tekniken från Siemens är ett miljövänligt alternativ jämfört med konventionella effektbrytare, där växthusgasen Svavelhexafluorid (SF6) används.

Kunden Härnösand Energi & Miljö ligger i och med installationen i framkant för användning av högspänningsteknik med minskad negativ klimatpåverkan.

Konventionella effektbrytare använder vanligen växthusgasen Svavelhexafluorid (SF6) för att släcka den ljusbåge som uppkommer när en strömkrets bryts. Siemens nya effektbrytare av typ 3AV1 använder istället en vakuumteknik i kombination med tekniskt renad luft (s.k. vacuum & clean air-teknik) som släcknings- och isolationsmedium. Härnösand Energi & Miljö (HEMAB) passar på att gå över till den miljövänligare brytaren i samband med ett utbyte av effektbrytare i ställverket på Geresta.

Vakuumtekniken har sedan tidigare använts för mellanspänningsbrytare men finns nu tillgänglig upp till 145 kV. Förutom miljövinsten är en av fördelarna med vakuumtekniken bibehållen prestanda vid låga temperaturer, något som passar klimatet i norra Sverige. Livslängden är densamma som för en konventionell SF6-brytare.

Effektbrytaren ingår i Siemens nylanserade ”blåa” produktportfölj med högspänningsprodukter som inte innehåller några växthusgaser. Portföljen innehåller även gasisolerade ställverk med samma vacuum & clean air-teknik samt mättransformatorer med ren luft som isolationsmedium. Tidigare i år köpte även E.ON ett antal effektbrytare och mättransformatorer ur den ”blåa” produktportföljen, som kommer att installeras under nästa år i en kraftstation småländska Fårhult.

– Det är glädjande att kunder som Härnösand Energi & Miljö samt E.ON väljer en produkt ur vår blåa portfölj. De ligger därmed i framkant när det gäller implementering av högspänningsprodukter som inte medför koldioxidutsläpp. Det gynnar något vi alla strävar mot, en utveckling mot ett mer hållbart samhälle, säger Erik Mårtensson, chef för divisionen Energy Management på Siemens AB.

– Genom att installera effektbrytaren 3AV1 bidrar vi till att vårt negativa klimatavtryck blir avsevärt mycket mindre, säger Per Mellberg, affärsområdeschef för elnät på Härnösand Energi & MIljö. Brytaren vid det här ställverket skulle enligt vår underhållsplan bytas ut nu och då passade vi på att gå över till den här tekniken istället för att sätta in en gasbrytare.

Den nya SF6-friaeffektbrytaren installeras på Härnösand Energi & Miljös kraftstation i Geresta av entreprenören Kraftteknik Strömberg AB.Ställverket i Geresta är ett av HEMABs största. Det levererar ström till 2600 kunder i de centrala delarna av Härnösand och är dessutom ansluten till HEMABs vindkraftspark.

Foto: Siemens