Nyheter

Chalmersstudenter vinner tävling med hjälp av nobelprisad teknik

Ellen Brandt och Ellen Petersson från Chalmers tekniska högskola tar hem vinsten i WSPs årliga studenttävling 100H. Uppdraget gick ut på att ta fram en lösning för minskad klimatpåverkan vid transporter. Med hjälp av det nobelprisade konceptet ”nudging” ska vinnarduons idé förändra människors beteendemönster.

100H är tävlingen där Sveriges studenter får i uppdrag att under 100 timmar ta fram en lösning på ett specifikt samhällsproblem. Tävlingen arrangeras av analys- och teknikkonsultföretaget WSP, och i år gick uppgiften ut på att ta fram en idé som kan bidra till att minska klimatpåverkan från transporter och på sikt nå klimatneutral mobilitet i Sverige.

Det vinnande bidraget kommer från Ellen Brandt, 27, och Ellen Petersson, 26, studerande vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Deras idé utgår från förra årets nobelprisade beteendeekonomiska koncept ”nudging”, vilket handlar om att knuffa människor i en viss riktning istället för att styra dem till nya beteenden.

– Det känns jätteroligt att vinna, vi hoppades såklart på det men det var inget vi vågade tro. Vår initiala tanke var att hitta en teknisk lösning, men vi insåg att det redan finns ett smörgåsbord av tekniska lösningar, såsom Uber och elbilar. Det vi behöver nu är beteendeförändring och då var nudging en bra lösning, säger Ellen Brandt och Ellen Petersson, vinnare i 100H.

Förslaget innebär enkla förändringar och handlingar som företag kan implementera i sin verksamhet för att uppmuntra sina anställda till att göra mer klimatsmarta val i vardagen, exempelvis genom realtidsinformation, gamification, klimatvänliga förhandsval i mötesbokningar med mera.De har även kopplat ihop sin idé med FNs hållbarhetsmål.

– Samhället står inför stora utmaningar när vi ska begränsa klimatpåverkan och nå FNs övriga hållbarhetsmål. Jag känner mig dock hoppfull inför framtiden när kunskapen och engagemanget på våra universitet och högskolor är så stort. Ellen Brandt och Ellen Petersson kombinerar i sitt bidrag insikter om vad som påverkar mänskligt beteende med koll på digitala lösningar. Dessutom pekar de på företagens ansvar och möjligheter att underlätta för medarbetarna att agera hållbart, vilket jag personligen tilltalas av, säger Maria Brogren, chef för hållbarhet och innovation på WSP.

– Helt rätt att fokusera på hur vi med relativt små insatser kan ändra vårt beteende, vilket är förutsättningen för att bättre teknik ska ge faktisk klimatnytta. De identifierar dessutom vilka hållbara utvecklingsmål som påverkas positivt och fokuserar klokt på bilresorna som står för så stor del av vår klimatpåverkan och som så ofta är onödiga, menar Mattias Goldmann, vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores.

Juryns motivering:
”Det vinnande bidraget föreslår ett kreativt verktyg som företag kan använda för att stimulera sina medarbetare att ändra sitt beteende, och välja andra lösningar än att ta bilen till och i arbetet. Bidraget använder sig av fyra olika nudginginstrument för att knuffa arbetstagare och därmed hela företag i rätt riktning. Bidraget ger en tydlig presentation av förslaget, vilka globala hållbarhetsmål som det bidrar till och den samhällsekonomiska nyttan. Vi bedömer att genomförbarheten är hög och känner oss sugna på att testa verktyget på WSP.”

Bilden:
Vinnarduon Ellen Brandt och Ellen Petersson från Chalmers tekniska högskola.
Foto: WSP