Nyheter

Alfa Laval förvärvar teknologi för att ytterligare driva hållbara energilösningar

Alfa Laval aviserar att de har tecknat ett avtal för att förvärva teknologier och aktiviteter, med en försäljning på 14 miljoner kronor mellan juni 2017 och juni 2018, från Airec – ett Malmöbaserat innovationsbolag med patenterad teknologi för asymmetriska värmeväxlare med dimple-mönster.

Det nya bolaget kommer att integreras i affärsenheten Brazed & Fusion Bonded Heat Exchangers inom Energidivisionen. Den förvärvade teknologin – i kombination med Alfa Lavals befintliga kunnande, tillverkning och globala marknadsnärvaro – representerar nya möjligheter. Transaktionen förväntas slutföras tidigt i januari 2019.

Teknologin för asymmetriska värmeväxlare med dimple-mönster öppnar många intressanta marknader och applikationer för Alfa Laval, speciellt inom gashantering. Exempelvis värmeväxlare som är designade för att hantera väldigt höga gastemperaturer, som i värmepannor och direktverkande varmvattenberedare.

– Detta är ett intressant förvärv som passar mycket bra med våra ambitioner att fortsätta att driva tillväxt inom lödda och ”fusion bonded” värmeväxlar, säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Alfa Lavals Energidivision. Genom förvärvet når vi snabbare ut till marknaden, eftersom vi inte behöver utveckla teknologin själva. Teknologin passar väldigt bra in i vår tillverkning, våra processer och befintliga säljkanaler.