Nyheter

Unika innovationer gör skogsindustrin mer hållbar

En drönare som mäter volymer av skogsbestånd och en flishugg som effektiviserar flisningsprocessen. Det är några av innovationerna som fått utvecklas inom ramen för BizMakers Forest Business Accelerator och som nu tagit fram helt nya lösningar för skogsindustrin.

 De bolag som har deltagit i årets accelerator har genererat fantastiska resultat. Det handlar om stora effektiviseringar för skogsindustrin och i flera fall om helt revolutionerande teknik, säger Monica Vestberg, affärsrådgivare på BizMaker och projektledare för Forest Business Accelerator.

Forest Business Accelerator är ett samarbete mellan SCAIBMRISE Processum och BizMaker för utveckling av startups med skogliga affärsidéer. Genom programmet genereras helt nya lösningar för både bättre affärer och en grönare värld. Förutom skräddarsydd affärscoachning från BizMaker för snabb kommersialisering och internationalisering har deltagarna även haft tillgång till SCA, IBM och RISE Processums branschspecialister, avancerade teknikplattformar och värdefulla nätverk.

Efter ett noggrant urval av företag från hela Sverige antogs sex stycken till programmet, som startade i slutet av maj och avslutades den 30 november. Företagen har valts ut för sin potential att förnya skogsindustrin med sina innovationer. Det här var andra gången som Forest Business Accelerator genomfördes.

– Det var betydligt fler ansökningar till årets program och det är riktigt spännande när vi ser hur långt gångna produkterna är. I stort sett alla har en produkt eller tjänst som åstadkommer en positiv miljöförändring och vi har redan internationellt intresse på åtminstone två av bolagen, berättar Monica Vestberg.

Örnsköldsviksbaserade Multi Channel Sweden är ett av bolagen som nu kommer att få utföra tester åt SCA med sin revolutionerande flishugg, som genom en jämnare skärhastighet åstadkommer mindre spill i form av spån och pinnar. Genom att ytterligare 2–3 procent av virket används, sparar man både in på träden och förbättrar kokningsprocessen samtidigt som antalet timmerbilstransporter skulle minska med omkring 12–14 000 per år om alla pappersbruk skulle nyttja den unika huggen.

– Det största värdet för oss med att delta i acceleratorn är de kontakter vi har fått. Vi har fått trimma vårt erbjudande under längre tid eftersom vi har träffats flera gånger. Det känns fantastiskt att vi har fått den här chansen, säger Nicklas Boström, vd för Multi Channel Sweden.

– Det är väldigt intressanta företag som varit med i acceleratorn i år. De håller en väldigt hög nivå. Forest Business Accelerator korsbefruktar skogsindustriell utveckling, digitalisering och entreprenörskap och i den korskopplingen ser vi att det finns kraft och möjlighet att få ut någonting bra, säger Magnus Viström, Innovationschef SCA.

Också företaget Deep Forestry kommer att fortsätta sitt samarbete med SCA. Företaget har tagit fram en drönare som med stor noggrannhet kan mäta volymer av skogsbestånd. Med hjälp av den information som drönaren samlar in kan man få kompletta 3D-kartor över området med användbara data som skogsbolagen har nytta av.

– Idag lägger skogsbolagen mycket tid på att promenera omkring till fots på områdena och kan bara mäta vissa saker. Vår lösning spar mycket tid och pengar. Eftersom vi är ett digitalt företag i en skoglig bransch har vi också haft stor hjälp av IBM, som tittat på vår produkt och verifierat den, säger Levi Farrand, vd för Deep Forestry.

För IBM har partnerskapet varit ett självklart val.

– Det här är en väldigt intressant inkubator. Jag upplever att BizMaker kopplar ihop näringsliv och samhälle på ett väldigt bra sätt och det ger framgångsrika resultat. Med hjälp av nya idéer och innovationer löser de nya företagens tjänster och produkter utmaningar och behov hos etablerade företag. Vi kan erbjuda affärsutveckling och tillgång till våra nätverk men också, med hjälp av våra tekniker och metoder, att inom ett kvartal bygga en digital lösning som man faktiskt kan ta betalt för, säger Gun Blom Lundgren, Innovation Leader Sweden på IBM.

Efter två lyckade år kommer Forest Business Accelerator att fortsätta under 2019.

– Vi kommer att öppna ansökan för en tredje omgång. Vi har under de här två åren fått kontakt med i stort sett alla universitet i Sverige och vi har även blivit kontaktade av internationella universitet som vill skicka bolag till oss. De här unga teknikbolagen har ofta en unik spets inom ett visst område. Att som storbolag få ta del av den tekniken, det innebär stora vinster både för det lilla bolaget och för det stora bolaget, avslutar Monica Vestberg.

Företagen som deltagit i Forest Business Accelerator 2018:

Deep Forestry (Uppsala)
Deep Forestry har utvecklat en drönare som med stor noggrannhet kan mäta volymer av skogsbestånd där avancerade sensorer, optimerad navigation, 3D-modellering och maskininlärning hanteras ombord. Systemet har betydligt högre mätnoggrannhet än existerande drönarbaserade lösningar och plattformen är designad för att digitalisera, accelerera och automatisera traditionella metoder.

Envigas (Skellefteå)
Envigas arbetar med processer för att omvandla restprodukter från skogen till ekonomiskt och miljömässigt värdefulla produkter (biokol, bioolja och energi). Produkterna kan användas som markförbättring och därmed påverka och minska kväveoxid och metanutsläpp. Andra användningsområden för produkterna kan vara fodertillskott och filtermaterial. www.envigas.com

FloCell (Lund)
Flocell utvecklar morgondagens teknik inom global vattenrening. Med FloCells innovativa lösning kan reningsprocessen i vatten- och avloppsreningsverk styras dynamiskt och reningen anpassas efter rådande föroreningsgrad. Resultatet blir ett högkvalitativt dricks- och produktionsvatten för processindustrin samt kommunala och privata reningsverk på den globala marknaden. www.flocell.se

Multi Channel Sweden (Örnsköldsvik)
Multi Channel Sweden effektiviserar flisningsprocessen för massaindustrin med ett nytt koncept för sönderdelning av stockar till kokbar flis. Den patenterade flishuggen skapar stor nytta för både miljö och ekonomi då den ökar råvaruutnyttjande från varje stock samtidigt som kokarens kapacitet ökar i genomsnitt över året. Lösningen är unik och har potential att bli världsledande inom sitt område.

Nordluft Automation (Stockholm)
Nordluft har utvecklat ett automatiserat spridarsystem för skogsbruk med hjälp av drönare. De första applikationerna kommer att vara spridning av gödning och återföring av aska över skog. Nordluft integrerar befintliga teknologier med ett nytt avancerat styrsystem där fördelen jämfört med befintliga metoder är ökad tillgänglighet till marker som är svåra att nå, lägre kostnader, färre transporter och inget markslitage.www.nordluftautomation.se

Paralox (Sundsvall)
Paralox har utvecklat ett supportverktyg som i realtid automatiserar och sammankopplar allt i byggprocessens affärs- och logistikkedja. Verktyget gör det möjligt att erbjuda automatiserade lösningar avseende allt i byggprocessen, från första brädan till färdiga byggnaden. www.paralox.se