Nyheter

Skånska Energi är fortfarande Skånska Energi

Under hösten har ägarstrukturen i Skånska Energi AB förändrats från nästan 1 700 aktieägare till två större: Kraftringen med 67 % av aktierna och Infranod med 26 %. Skånska Energi är fortfarande Skånska Energi, en komplett energikoncern med 100 % förnybar energi från sol och vatten.

Vid en extra bolagsstämma den 29 november valdes en ny styrelse för Skånska Energi AB, som en följd av de förändrade ägarförhållandena i bolaget som skett under hösten. Kraftringen Energi AB äger nu 67,55 % av aktierna i Skånska Energi och Infranode AB 26,35 %. En stor skillnad jämfört med tidigare, per den 31 december 2017, då Skånska Energi hade 1 697 aktieägare

– Den nya ägarstrukturen påverkar inte vår dagliga verksamhet och våra kunder berörs inte av förändringarna. Vi fortsätter vara Skånska Energi och i praktiken har inget förändrat för oss. Med Kraftringen och Infranode har vi nu två stora ägare med bred kunskap och erfarenhet av energibranschen, säger Skånska Energis vd Marianne Sernevi.

Skånska Energi är en fortfarande Skånska Energi och är en komplett energikoncern med 100% förnybar energi från sol och vatten:
* Försörjer drygt 18 000 kunder med el genom sitt elnät i Lundabygden, från Kävlinge till Genarp. Parallellt med den dagliga driften gör de stora investeringar för framtidens behov. Intäktsramarna för elnätsavgifter sätts liksom tidigare av Energimarknadsinspektionen.
* De är ett schysst elhandelsbolag som bara erbjuder grön el från förnybara källor, precis som de gjort ända sedan 2010. I år blev de också ett av de första elhandelsföretagen som klarade branschens certifiering Schysst Elhandel.
* De utvecklar och levererar energilösningar för alla som är klimatsmarta, resurseffektiva och driftsäkra: Solceller, geoenergi, värmepumpar till hem, företag och fastighet.

Skånska Energi har en lång tradition av nytänkande och ansvarstagande. I allt vad de gör har de ett djupt engagemang för klimatfrågan och en stark övertygelse om att tillsammans med kunder och samarbetspartners bidra till en bättre värld, skriver de i ett pressmeddelande.

Foto: Skånska Energi