Nyheter

Rapport från Hagainiativet: ”Fossilfrihet en omöjlighet för hälften av baltiska och polska bolag”

Hagainitiativet som har undersökt inställningen hos 20 utsläppstunga företag visar att 50% av polska och baltiska företag inte tror sig kunna nå fossilfrihet, skriver Dagens Industri idag på morgonen.

– Polska och baltiska företagare har en förståelse för klimatutmaningen som är snarlik svenska storföretags. Det som skiljer är just förutsättningarna”, säger Nina Ekelund, generalsekreterare för Hagainitiativet till Dagens Industri.

Hagainiativet har tillsammans med regeringen undersökt inställningen till hållbarhet bland 20 storbolag i Polen och Baltikum. Företag som tillsammans omsätter nära 33 miljarder euro och sysselsätter 75.000 människor i de fyra länderna.

Resultatet presenteras av rapporten presenteras idag på klimattoppmötet i Katowice. Uppenbart är att frågan är central hos så gott som samtliga företag, vilka alla låtit personer på högsta nivå i företagen besvara den svenska undersökningen.

När svenska bolag tidigare i år fick samma fråga från Hagainitiativet svarade 76 procent att fossilfrihet är möjligt – inte ett enda sade att det inte kan gå.

I den nordiska rapport som föregick den som nu presenteras från Polen och Baltikum lyfte tillfrågade företagsledare att hållbarhet stärker varumärket, ger kostnadsbesparingar och kan attrahera den yngre generationen till arbetsplatsen. I den polska och baltiska rapporten låg tonvikten på det sistnämnda:

Östra delen av Europa är under förändring, vilket inte minst gäller de fyra länder som uppmärksammas i rapporten. Mätt i BNP per capita tillhör de fattigaste i EU, men har samtliga en snabb ekonomisk utveckling.