Nyheter

Plastavfall blir till värdefull råvara för nya produkter

Plast är ett material med många goda egenskaper, så som att förlänga hållbarheten på våra livsmedel och därmed minska matspill, ingå som lättviktsmaterial i fordon för att minska bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid, eller i form av effektivt isolermaterial i byggnader för optimal uppvärmning. Men vi står idag inför stora utmaningar när det gäller plast i naturen och hantering av plastavfall generellt.

BASF bryter nu ny mark inom återvinning av plastavfall med projektet ChemCycling. Kemisk återvinning erbjuder en innovativ metod för att återanvända plastavfall som i dagsläget inte återvinns, som exempelvis blandad eller oren plast. I olika delar av världen skickas detta avfall ofta till deponier eller går till förbränning med energiåtervinning.

– ChemCycling erbjuder ytterligare ett alternativ, berättar Mark Meier, VD för BASF i Norden/Baltikum. Genom att använda termokemiska processer kan plasten återanvändas för att producera olja, som sedan kan användas som råvara för att skapa ny kemi. På så sätt får plastavfallet en värdeskapande roll och bidrar till att minska användningen av ny fossil råvara,  fortsätter han.

BASF har för första gången tillverkat produkter baserade på kemiskt återvunnet plastavfall och tillhör därför de globala pionjärerna inom industrin. BASF utvecklar redan pilotprodukter, bland annat förpackningar för livsmedel, komponenter för kylskåp och isolerpaneler, tillsammans med tio kunder från olika industrier. Tillverkning av produkter som möter höga kvalitets- och hygienstandards, vilket är särskilt viktigt för exempelvis livsmedelsförpackninga, är möjligt tack vare att de produkter som BASF erbjuder genom ChemCycling har exakt samma egenskaper som produkter tillverkade från fossil råvara.

– ChemCycling kommer att utgöra ett väsentligt bidrag till att lösa de globala utmaningarna med plastavfall, och vi är övertygade om att vi tillsammans med våra partners ska finna lösningar på de utmaningar av teknisk, ekonomisk och regulatorisk karaktär vi står inför. Plast är ett värdefullt material som vi inte kan undvika och med hjälp av ChemCycling skapar vi en cirkulär värdekedja där plastavfall kan återanvändas för framställning av nya produkter. Detta gör att vi ser vi optimistiskt på framtiden, säger Mark Meier.

Bilden:
Med hjälp av ChemCycling skapas en cirkulär värdekedja där plastavfall kan återanvändas för framställning av nya produkter.
Foto: BASF