Nyheter

Ny handbok med standarder för svetsning

Nu finns de senaste versionerna av standarder för svetsning i en ny utgåva av handboken Svetsstandard – Kvalitet, konstruktion och svetsbeteckningar. Totalt ingår 15 standarder i handboken.

– Svets- och materialstandarder, samt standarder för oförstörande provning är viktiga dokument för kvalitet och tillförlitlighet hos svetsade produkter och konstruktioner, säger Måns Sjölander, projektledare vid SIS, Swedish Standards Institute.

Standarder inom området revideras ständigt och jämfört med den tidigare utgåvan innehåller denna nya versioner av: SS-EN ISO 9013: 2017 Svetsutrustningar – Termisk skärning – Klassificering av termiskt skurna ytor – Kvalitetsnivåer för formavvikelser och toleranser (ISO 9013:2017) och EN ISO 10042:2018 Svetsning – Bågsvetsförband i aluminium och dess legeringar – Kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser (ISO 10042:2018).

Handboken vänder sig till de som konstruerar svetsade produkter, bereder, leder eller kontrollerar svetsningsarbeten.

Här finns handboken:

Bilden:
Måns Sjölander, projektledare vid SIS, Swedish Standards Institute.