Nyheter

Kyrkvinden väljer Hafslund Energi efter upphandling

Sedan 2010 har Kyrkvinden Ekonomisk förening producerat vindkraft åt sina medlemmar, till största delen församlingar i Svenska kyrkan. Med Hafslund Energi AB (ägt till 100% av Fortum och en del av Fortumkoncernen) som ny leverantör av de 8 400 megawattimmar som årligen produceras ser Kyrkvinden att de får en lösning som både ger bättre intäktskontroll och bättre riskhantering.

– Svenska kyrkan har idag ett ramavtal med Hafslund Energi som vi nu går in under. För oss innebär det en mer kostnadseffektiv lösning, men det betyder även att våra medlemmar får tillgång till bra verktyg för att analysera sin elanvändning och därmed bättre underlag för att effektivisera och flytta viss användning för att matcha dygnsprisvariationen på el, säger Göran Jakobsson, VD på Kyrkvinden.

Genom att välja Hafslund Energi som leverantörsbolag räknar Kyrkvinden ekonomisk förening med att kunna förbättra sitt resultat men också ge bättre underlag för församlingarnas energieffektiviseringsarbete. Kyrkvinden med församlingar som andelsägare är den första vindkraftsproducenten i Sverige som väljer denna tjänst. Det digitala verktyget hanterar även energiskatteberäkningarna åt medlemmarna, något som många upplever som besvärligt. Kyrkvindens medlemmar finns främst i Linköping, Skara och Karlstad stift.

– Jag hoppas förstås att Kyrkvindens medlemmar kommer utnyttja de möjligheter detta avtal ger dem, inte minst för att det ger dem möjligheten att nyttja Svenska Kyrkans ramavtal. Medlemmarna har även möjlighet att få hjälp med energiskatteberäkningarna, något som många upplever som krångligt och besvärligt, säger Patrik Hamberg, VD på Hafslund Energi AB.

Med fler aktörer som väljer att investera i egen produktion ökar behovet av systemstöd för att få en bättre översikt över sin produktion och överskottsförsäljning, inte minst av redovisningsskäl. Det digitala verktyg som Hafslund Energis kunder har tillgång till underlättar administrationen samtidigt som risken för redovisningsfel minskas.