Nyheter

Bergs Timber genomför organisationsförändring

Jan Liljegren tillträder den 1 januari 2019 befattningen som VD för Bergs Timber Production AB och ansvarig för Bergs Timbers svenska verksamhet. Jan har under hösten innehaft befattningen som produktionsdirektör och tar nu klivet upp som VD.

Samtidigt kommer Bitus, den svenska träskyddsverksamheten, att utgöra ett nytt affärsområde. Bitus har en stark marknadsposition och man er stora möjligheter att utveckla verksamheten vidare. Förändringen markerar en ökade ambitionsnivå inom området träskydd och en framtida utveckling mot allt högre vidareförädlingsgrad av koncernens produkter.

Henrik Egnell kommer att ansvara för affärsområde Bitus och därvid rapportera direkt till VD i Bergs Timber AB.

Foto: Bergs Timber