Nyheter

Alfa Laval vill sälja merparten av sin ”Greenhouse”-verksamhet

Alfa Laval  har tecknat ett övergripande avtal med LU-VE-koncernen om att sälja den del av sin luftvärmeväxlarverksamhet som är relaterad till kommersiella/industriella luftvärmeväxlare, för närvarande placerad i det så kallade ”Greenhouse” (”Växthuset”). Transaktionen förväntas slutföras under första halvåret 2019.

Produktgruppen kommersiella/industriella luftvärmeväxlare utgör idag den största delen av ”the Greenhouse”. Den flyttades dit 2016, tillsammans med några andra utvalda produktgrupper för att ges bästa möjliga förutsättningar för ett förbättrat resultat. Strategin har visat sig vara framgångsrik och luftvärmeväxlarverksamheten redovisade intäkter på mer än 1 miljard kronor under den senaste 12-månadersperioden.

– Verksamheten har verkligen förbättrats under de senaste två åren både avseende tillväxt och lönsamhet, säger Tom Erixon, VD och koncernchef för Alfa Laval. Dock har vi dragit slutsatsen att verksamheten kommer att få ännu bättre möjligheter att fortsätta sin utveckling inom LU-VE-koncernen.

LU-VEs VD, Iginio Liberali, säger:

– Alfa Lavals kommersiella/industriella luftvärmeväxlare passar perfekt in i LU-VE-koncernens strategiska tillväxt och kvalitesstandard. Med förvärvet kommer koncernen att vara en av de tre största globala aktörerna inom denna sektor. Produktgruppen kommer att stärka vår förmåga att erbjuda tjänster och produkter av hög kvalitet och tillförlitlighet.

Överenskommelsen om att avyttra produktområdet för kommersiella/industriella luftvärmeväxlare till LU-VE-koncernen kommer att påverka cirka 400 anställda, i huvudsak placerade vid anläggningarna i Italien, Finland och Indien. Planen är att dessa medarbetare kommer att flyttas över till LU-VE-koncernen i samband med slutdatum för transaktionen.

Alfa Laval kommer att fortsätta att producera luftvärmeväxlare (såsom Alfa Laval ACE, Alfa Laval Niagara och Alfa Laval OLMI) för tung processindustri – men också andra typer av värmeväxlare (såsom lödda värmeväxlare) för VVS-marknaden och kylindustrin.