Nyheter

Viktigt för företag att förbereda sig för alla tänkbara Brexit-scenarion

Swedbank Makroanalys rapport om effekterna av Brexit för företag i Sverige och Baltikum, visar att ett icke-avtal skulle bli dyrt och orsaka stor osäkerhet. Det skulle också påverka handeln och stoppa rättsliga överenskommelser med EU.

Utformningen av Brexit och framtida avtal, kommer att vara avgörande för omfattningen av svensk och baltisk handel med Storbritannien framöver. Med tiden kan produktionskedjor och handelsmönster förändras och bli svårare att förutse under övergången. Om Brexit följs av en övergångsperiod, är skyldigheter och rättigheter för företag de samma som i dag, åtminstone fram till slutet av 2020. Behovet av att företagen ska förbereda sig för alla möjliga scenarier är dock stort – oavsett om och vilken form av Brexit det blir (inget utträde, ett avtal, ett dåligt avtal eller inget avtal alls).

Brexit kommer att påverka svenska och baltiska företag, men effekterna kommer sannolikt att variera geografiskt och mellan sektorer. Exempelvis kommer WTO-avgifterna att ha större inverkan på Litauens och Lettlands ekonomier på grund av en högre grad av öppenhet, medan Sverige kommer att möta högre handelsviktade tullsatser för handel än vad Baltikum kommer att göra.

– Den svenska varusektorn skulle möta högre kostnader för icke-tariffära hinder än tjänstesektorn. Speciellt reglerade varor, som kemikalier och vägfordon, kommer att drabbas av högre kostnader från WTO-avgifter, medan papper och järn skulle stå inför nolltullar, säger Cathrine Danin, senior ekonom på Swedbank.

-Brexit kommer sannolikt inte att leda till stora konsumtionsstörningar, men över tid kan svenska investeringsplaner förändras, särskilt om framtida handelsavtal är långt ifrån ”status quo” fortsätter hon.

Swedbank Makroanalys lyfter fram flera rekommendationer för företag att ta hänsyn till gällande Brexit-relaterade frågor. Bland annat visar den nya analysen att företag med affärsrelationer i Storbritannien sannolikt kommer att få hantera både nya regelverk och högre administrationskostnader. Finansmarknaderna, i synnerhet valutakursen, kommer att vara volatil fram till och strax efter den 29 mars 2019 (Brexit dagen). Analysen inkluderar även andra praktiska råd för företag som till exempel:

• Definiera dina affärsrelationer och handelsöverenskommelser med Storbritannien; i synnerhet företag och samarbetspartners policy, kontrakt, produktionskedjor och handelsmönster.
• Se till att samla in lämplig information – ha en dialog med den nationella tullmyndigheten för att få detaljer om handel med tredjepartsländer och om tullavgifter.
• Kontrollera om företaget har varor som måste följa EU:s ursprungsregler, och se till att veta vilka produktregler som gäller för varor från tredjeländer.