Nyheter

Triss i fördelningsstationer åt Trelleborgs kommun

Första stationen spänningssattes under hösten 2018 och byggnationen av andra stationen pågår med planerat färdigställande under våren 2019. Eitech gläds nu åt fortsatt förtroende att leverera även den tredje stationen som är ytterligare ett steg i Trelleborg kommuns ambition att stärka sitt elnät och att höja spänningsnivån till 130kV. Ordervärdet för det nya kontraktet uppgår till drygt 33 miljoner svenska kronor.

Den nya 130/10kV stationen byggs i de östra delarna av Trelleborg och utrustas med ett konventionellt luftisolerat 130kV ställverk med placering inomhus i en egen byggnad som även rymmer två krafttransformatorer. I direkt anslutning byggs en 10kV byggnad med tillhörande kontrollrum för att styra och övervaka hela fördelningsstationen. Båda byggnaderna uppförs i betong, allt för att erbjuda bästa möjliga skalskydd, och för att smälta in i omgivningen så anpassats exteriören efter omkringliggande byggnader.

– Dialogen och samarbetet i både den avslutade och pågående entreprenaden har varit öppen och fungerat väldigt bra, vilket vi även ser i utfallet för anläggningen i drift. Konstruktionen är baserad på en modulbaserad lösning för att uppnå skalbarhet och möjlighet till återanvändning. Samtidigt får Trelleborgs kommun genom detta val i det närmaste tre identiska stationer, något som renderar i stor fördel för drift och underhåll, säger Jan Hintze, ansvarig för Eitechs kraftverksamhet i Sverige.

Eitechs uppdrag avser en totalentreprenad och färdigställs under 2019.

Foto: Eitech