Nyheter

2019 inleds med fler jobbtillfällen

Svenska arbetsgivare förväntar sig en fortsatt ökad efterfrågan på arbetskraft under första kvartalet 2019 med en sysselsättningstrend på +5 procent, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer. Arbetsgivare i Norrland rapporterar regionens starkaste prognos sedan 2010, och även byggbranschen lämnar en stark jobbprognos på +12 procent.

– Arbetsmarknadsbarometern visar att arbetsgivare överlag tror på en positiv start på året, samtidigt som kompetensbristen ställer ökade krav på att tänka nytt kring rekrytering. De främsta orsakerna till kompetensbristen är att arbetsgivare får in för få ansökningar, samt att sökande saknar konkreta yrkeskunskaper och tillräcklig erfarenhet, säger Lars Forseth, vd ManpowerGroup.

Svenska arbetsgivare förväntar sig en stabil takt för jobbtillväxten med en sysselsättningstrend på +5 procent, och fem av sex regioner rapporterar positiva jobbprognoser. Sysselsättningstrenden har minskat jämfört med föregående kvartals prognos som låg på +8 procent, men är relativt stabil i jämförelse med motsvarande period förra året.

Historisk prognos från norra Sverige
Arbetsgivare i Norrland lämnar en jobbprognos på +15 procent, vilket är den starkaste siffran för regionen i undersökningens historia. Av storstadsregionerna förväntas fler jobb i både Stockholm-Uppsalaregionen och i Västsverige, medan arbetsgivare i Skåne rapporterar en negativ jobbprognos på -6 procent.

Positivt för byggbranschen – trögt för handeln
Alla de tio undersökta branscherna i Arbetsmarknadsbarometern har positiva jobbprognoser för årets första kvartal. Inom hotell- och restaurangbranschen, finans-, fastighets- och uppdragssektorn förväntas en stor efterfrågan på kompetens. Även byggbranschen lämnar en stark jobbprognos på +12 procent, ett rejält uppsving på +11 procentenheter jämfört med samma period förra året. I några branscher förutspås dock stiltje på arbetsmarknaden. Arbetsgivare inom handeln, transportsektorn, energisektorn och de gröna näringarna förväntar sig inga större förändringar i behovet av arbetskraft.

– Det är glädjande att så många svenska arbetsgivare tror på att inleda det nya året med fler jobbtillfällen, framför allt inom byggbranschen. Under hösten har medier rapporterat om en oro för att byggboomen snart kommer avta, men den avspeglas inte i arbetsgivarnas jobbprognos för det kommande kvartalet, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup Sverige.

Starkaste jobbprognosen från USA sedan 2006
Av de 44 länder som undersöks lämnar arbetsgivare i hela 43 länder positiva jobbprognoser, med Argentina som enda landet med en negativ sysselsättningstrend. Japan, Taiwan och USA länderna med störst förväntad efterfrågan på arbetskraft och jobbprognosen för USA ligger på urstarka +20 procent, en nivå som inte uppmätts sedan 2006. Sysselsättningen förväntas också öka i varierande grad i samtliga undersökta europeiska länder.

– Trots en viss global oro kring det politiska läget inleds det nya året med överlag positiva jobbprognoser, vilket gör det svårare för svenska företag att locka till sig de internationella talangerna. Därför är det viktigt att systematiskt utveckla och utbilda sina medarbetare för att motverka kompetensbrist, säger Lars Forseth.