Nyheter

PowerCell bygger bränslecellsdriven sopbil

PowerCell Sweden AB har tillsammans med lastbilstillverkaren Scania och renhållningsföretaget Renova och påbyggnadsföretaget JOAB, inlett ett gemensamt projekt för att ta fram en elektrifierad sopbil där både framdrivning och driften av sopaggregatet sker med hjälp av el som produceras av bränsleceller.

Sopbilen kommer att användas av Renova i Göteborg och Energimyndigheten har beviljat statliga bidrag för projektet.

-Med hjälp av bränsleceller och vätgas kan vi elektrifiera tunga transportfordon utan att förlora lastkapacitet eller räckvidd och med en tankningstid som inte skiljer sig nämnvärt från fossildrivna fordon, säger Andreas Bodén, försäljningschef för PowerCell.

Till stöd för projektet har de fyra företagen gemensamt ansökt om och fått bidrag av Energimyndigheten inom ramen för programmet FFI, Fordonsstrategisk Forskning och Innovation. FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin som gemensamt finansierar forskning, innovation och utveckling inom miljö och säkerhet. Även Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, medverkar i projektet som omfattar utveckling, byggnation och drift av själva bilen som beräknas levereras i slutet av 2019/början av 2020.

– Elektrifiering med hjälp av bränsleceller som drivs av vätgas är ett mycket intressant alternativ för tunga nyttofordon som soplastbilar, konstaterar Hans Zackrisson, utvecklingschef på Renova.

– Bilarna får alla de fördelar som följer på elektrifiering samtidigt som de behåller några av de fördelar som finns med fossildrift, såsom räckvidd, gångtid och lastkapacitet. Att utforska ny teknik är en viktig del av hållbarhetsarbetet på Renova.

Sopbilar körs ofta nära bostäder och under tidiga morgnar och är därför extra intressanta att elektrifiera eftersom eldriften leder till både minskat buller och minskade utsläpp. Renova och andra renhållningsföretag har gjort försök med elektriska sopbilar tidigare men detta är första gången som en elektrifiering kommer att ske med hjälp av bränsleceller.

I väntan på en utbyggnad av ett mer heltäckande nät av vätgasstationer, ser PowerCells vd Per Wassén, sopbilar som ett idealiskt första steg i elektrifieringen av tunga transportfordon.

– De kör enligt fasta rutter och kommer alltid tillbaka till utgångspunkten vid fullgjort arbetspass, något som innebär att behovet av tankstationer begränsas starkt. I takt med att vätgasstationerna nu byggs ut i Europa kommer bränslecellsdrift bli ett väldigt attraktivt alternativ och kunna bana väg för den oundvikliga omställning som av klimat- och miljöskäl måste ske inom den tunga fordonsbranschen.

Foto: Scania