Nyheter

23 miljoner kronor stärker miljöomställningen i Västmanland

Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige har prioriterat nio projekt som får EU-stöd i den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Sammantaget prioriterades projekt omfattande 23 miljoner kronor, med fokus på att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer och att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.

I Västmanland innebär det satsningar genom fem projekt som har en målsättning att öka miljöomställningen genom bland annat ökade installationer av solel, energieffektivare fastigheter, utveckling av cirkulära affärsmodeller och inom transportsektorn såväl som en förnyelse inom hästnäringen.

– Med de här satsningar ser vi ett ökat stöd för miljöomställningen på flera viktiga områden, samtidigt som vi stärker arbetet med en hållbar tillväxt i Västmanland. Investeringarna i EUs strukturfonder är en viktig grund för vårt arbete i länet, säger Christer Ahlzén, Verksamhetschef Näringsli,. Region Västmanland.

Foto: Region Västmanland