Nyheter

Folkfest när Untra vattenkraftverk firade hundra

Den 2 december öppnade Fortum upp dörrarna till Untra vattenkraftverk som fyllde 100 år. Drygt 360 personer trotsade väder och adventsfirande för att komma till kraftverket som ligger utanför Mehedeby. Besökarna bjöds på bubbel, sång och rundvandringar.

1911 började bygget av Untra vattenkraftverk och det var då Europas största byggprojekt. Sju år senare stod det klart och på morgonen den 23 december 1918 kopplades Untra vattenkraftverk på elnätet och började leverera ström till Stockholm. Tanken var att Untra vattenkraftverk hade en kapacitet som skulle tillgodose hela Stockholms behov av el i evinnerlig tid, något Toni Kekkinen, chef för Fortums vattenkraft, tryckte på i sitt tal under ceremonin för Untra:

– Trots ambitionerna så klarade Untras produktion bara att täcka Stockholms elförsörjning i åtta år, när elektrifieringen tog fart så ökade efterfrågan snabbt. Vattenkraften idag är mycket viktig ur klimatsynpunkt, den är en av orsakerna till att vi i praktiken har ett koldioxidfritt kraftsystem, säger Toni Kekkinen, chef för Fortums vattenkraft.

Klockan 12 öppnades grindarna och innan ceremonin bjöds det på glögg och lussekatter innan Fortums egna kör, Energiska Kören, bidrog med de specialkomponerade ”Det rinner en älv” och ”Untra fyller hundra år” dagen till ära.

Under de hundra år som Untra vattenkraftverk varit i bruk har samhället utvecklats och omformats. Behovet av el har samtidigt ökat kraftigt och det väntas fortsätta i takt med att inte minst industri och transportsektorn ställer om. Behovet av Untra idag och framåt är alltså minst lika stort idag som det var när det nyggdes. Idag producerar Untra vattenkraftverk ca 270 GWh per år, vilket motsvarar el för ungefär 10 000 hushåll.

Foto: Fortum