Nyheter

Teknikföretagen tänder 20000 teknikstjärnor

Teknikföretagen investerar för att öka intresset för teknik och naturvetenskap hos ungdomar mellan 8 – 18 år genom att bli huvudsponsor till den ideella föreningen Hello World!

Hello World! är en ideell förening som anordnar sommarläger där ungdomar kan utforska och lära sig bland annat att programmera och andra kompetenser inom IT och teknik.

– Målsättningen är att vi ska bidra till att cirka 20 000 barn och ungdomar under de kommande åren har deltagit i någon av de aktiviteter eller utbildningar som anordnas av Hello World!, säger Klas Wåhlberg VD på Teknikföretagen. Vi vill att fler barn och ungdomar ska få upp intresset för teknikyrken, därför stöttar vi en expansion av Hello Worlds! verksamhet över hela Sverige de kommande fem åren.

Kompetensbristen inom teknik och IT-relaterade branscher är redan idag oroväckande och prognoser för framtiden visar att det kan ha en negativ effekt på industrins tillväxt och ytterst Sveriges internationella konkurrenskraft.

Sverige ligger i framkant när det gäller industriell utveckling och innovation. För att behålla den positionen måste ännu fler få upp ögonen för hur intressant det är att jobba med teknik.

Därför jobbar Teknikföretagen med att påverka grundskolan, och teknikämnets betydelse, på flera sätt bland annat genom att synliggöra teknikämnet och stärka dess status. Sedan många år tillbaka har Teknikföretagen drivit projekt som till exempel Teknikspanarna, Therese testar teknik och Hack the World i egen regi.

Nu tar Teknikföretagen sig an hur teknikintresse kan kombineras med fritiden. Inte bara skolan, utan fritiden spelar också en avgörande roll för att stimulera intresset för teknik, kombinationen har visat sig vara viktig.

Nyckeln till framgång är förutom andra viktiga kompetens- och utbildningssatsningar också att fokusera på att väcka, och ta tillvara på intresset för IT, teknik och naturvetenskap redan i unga år.

Klas Wåhlberg poängterar att en av många faktorer som bidrog till satsningen på Hello World! är att deras verksamhet är öppet för alla barn. Avgifterna för medverkan i kolloverksamheten baseras på respektive förälders inkomst, för att inte något barn blir uteslutet för att föräldrarna inte har råd.

– Hello World! gör också särskilda satsningar mot utsatta områden, tjejer och unga kvinnor, en grupp som normalt brukar vara underrepresenterade när det gäller teknikämnen. Det uppskattar vi särskilt då vi som många andra i branschen välkomnar en ökad mångfald och en betydlig högre grad kvinnor i annars mansdominerade branscher. Alla som är nyfikna på teknik ska ges möjligheten att prova på, avslutar Klas Wåhlberg.

Fakta om satsningen:
Teknikföretagen går in som s.k. Star Partner till Hello World! En särskild satsning som innebär att Hello World! kan expandera sin verksamhet till fler orter i Sverige, med början i Göteborg sommaren 2019. Därefter ska Hello World! utöka verksamheten till fler orter där det finns tekniska högskolor, från norr till söder.

Idag finns ett sommarläger i Ågesta utanför Stockholm samt så kallade Meet-Ups som genomförs på ett flertal platser i Sverige.

Lägerverksamheten är en kombination av lärande och fritidsaktivitet. Det sker genom utbildning i teknikrelaterade ämnen och i basämnen som till exempel matematik. Undervisningen genomförs i kombination med aktiviteter inom till exempel idrott och kultur. Lärare och mentorer är studenter från tekniska högskolor.

Bild:
Klas Wåhlberg VD på Teknikföretagen.
Foto: Teknikföretagen